Toplam yorum: 2030429
Bu ayki yorum: 20630

E-Dergi

myumak tarafından yapılan yorumlar

21.10.2018

"Bütün zorluk ve yokluklara rağmen Türkler büyük bir gayretle, vatanı müdafaadan başka bir şey düşünmediler. Onların deyimiyle, topraklarını elin gavuruna bırakıp kaçmadılar."
21.10.2018

"Biz tarih içinde bir büyüklük, bir haşmet yaşadık. O münasebetle düşmanımız boldur. Hedef milletiz, hedef devletiz."
21.10.2018

"Tebriz 1905 İran meşrutiyet devriminin ve 1979'da da bugünkü İran'ı yaratan devrimin başlangıç noktası."
21.10.2018

"İttihat ve Terakki'de tek düşünce vardır, o da vatan."
21.10.2018

"Oysa Tanzimatçılar, ideolojiden çok pragmatik bir yönetim ve görüşün mensuplarıdır. Artlarındaki Osmanlı devlet geleneğiyle, 19. yüzyılın gerçeğini birleştirmeye çalışırlar."