Toplam yorum: 2060157
Bu ayki yorum: 11389

E-Dergi

Fatih Şahin tarafından yapılan yorumlar

25.09.2019

“Üç Tarz-ı Siyaset” makalesi ile Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu siyasi çıkmazda izlenmesi gereken siyasi yöntemleri sorgulamıştır. Yazarın üzerinde durduğu üç farklı siyaset tarzı vardır. Yazar makalesinde bu politikaları analiz etmiş, bu üç siyasi yöntemin iyi ve kötü yönlerini ortaya koymaya çalışmıştır. Bu politikaların ötesinde Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan “Batıcılık” kavramı da Akçura’nın makalesinde bahse konu yaptığı yöntemler arasında yer almıştır. Yusuf Akçura’nın makalesinde ortaya koyarak tartışmaya açtığı ana düşüncelerin hala günümüz Türkiye’sinin siyasal yaşamında tartışılıyor olması ilgi çekici olduğu kadar takdire değerdir. Akçura’nın Türkiye’nin siyasal konumunu, hareket tarzlarını, hareket imkân ve kabiliyetlerini, Türk insanının ve toplumunun yapısını ne kadar hassas bir şekilde analiz ettiğini ortaya koymaktadır.
23.09.2019

Eğitim, yazın, çeviri, kültür alanlarında sayısız yapıtla genç kuşaklara örnek olmuş bir bilim adamı, Türkiye’de yapısalcılık ve göstergebilimin tanınmasında bir öncü, engin bilgisini öğrenci ve çalışma arkadaşlarıyla paylaşmış bir hoca, başarılı ve ödüller layık görülmüş bir romancı-öykücü, çevirmen, sözünü sakınmayan bir eleştirmen. On yedi yaşında iken yazısı Varlık Dergisi’nde yayımlanan, henüz yirmisine geldiğinde ise Varlık’ta, bu ülkenin uzun soluklu efsanevi edebiyat dergisinde, çalışmaya başlayan Tahsin Yücel. Nasıl okumazdım?
23.09.2019

Aslan, bir dostluk hikayesi. Küçük bir kızla kocaman bir aslanın dostluk hikayesi. Doğu Afrika'da, Klimanjaro'nun eteklerinde Amboseli Milli Parkı'nın yöneticisi olan Bullit'in küçük kızı Patricia ile onu çok seven aslanı King'in dostlukları, çoğu zaman dokunduğu her şeyi katleden insan ırkı yüzünden ne yazık ki başladığı gibi güzel devam edemez. Bu anlamda çok güzel bir eleştiri olarak da değerlendirilebilir.
23.09.2019

Kitaba adını veren öykü, kan davasının yasallaştığı bir toplumda ölümle soluyan insanları anlatıyor. Bir cinayet olayının perde arkasında yaşamla ölümün iç içe geçmiş dengeleri, korku ve dizginlenemeyen öfkenin uç noktaları beliriyor. Gerçekliğin reel ile fantastik alan arasında yer değiştirmesi, kimi zaman birbirinden ayrılıp, birbiriyle bütünleşmesi atmosferi büyülü bir noktaya taşırken atmosferde yaratılan sanatsal görüntüyle görüntünün düşüncesi, dilde yalınlığın şiirin ve destanın olanaklarıyla coşkulu bir anlatımla örülmesi öyküyü güçlendiren ana unsurların başında geliyor.
23.09.2019

Prof.Dr. Tahsin Yücel, yazınsal göstergebilim alanında, yalnız ülkemizde değil, dünyada da öncü bir yazar... Uzun bir dönemi kapsayan yazılarının derlendiği bu kitabında, Kemal Tahir, Yakup Kadri gibi yazarlarımızdan, Michel Butor, Alain Robbe-Grillet gibi çağdaş yazının ustalarına, Levi-Strauss´un söylen çözümlemelerine dek birçok izlek, bilimadamı titizliği ve sanatçı duyarlığıyla irdelenip okuyucunun tartışmasına sunuluyor. Eğer yazın, yaşamın karmaşasının farklı bir düzlemde ´dile´ gelmesiyse, yazınsal göstergebilimin de, bu ´dili´ çözümleyip, daha az karmaşık bir dizgeler bütününe dönüştürmeyi amaçladığını söyleyebilirim.