Toplam yorum: 2333798
Bu ayki yorum: 3527

E-Dergi

Tuna Sarı tarafından yapılan yorumlar

01.11.2019

Sadra'nın daha önce üç eseri çevrilmişti. Fakat bu eserler onun felsefesinin genel bir resmini sunmaktan uzaktı. Kitabu'l-Meşair bu açığı kapatıyor. Umarım Esfar da çevrilir.
01.11.2019

Bu hacimde bir antolojiyi dilimizde görmek güzel. Antik Yunan'ı yalnız felsefesiyle değil şiiriyle de tanımak gerek.
01.11.2019

Orijinal sorular soran ve bunları titizlikle cevaplandıran, etraflı bir araştırmanın mahsulü olan bir kitap.
01.11.2019

Türkiye'de felsefenin matematiğe bakan cihetine ilgiyi artıracak bir kitap daha.
01.11.2019

Kitaptaki tasnif hoşuma gitti. Orijinal bir çalışma olduğu muhakkak.