Toplam yorum: 2393940
Bu ayki yorum: 22546

E-Dergi

tas_davut tarafından yapılan yorumlar

29.08.2020

Yazar çıplaklığın tarihsel geçmişini ele alarak, buradan hem toplumsal-kültürel saptamalara hem de kadını tarihsel ve toplumsal olarak konumlandırmaya çalışmıştır ve başarılı da olmuştur.
18.07.2020

Lykurgos ve Sparta hakkındaki en geniş iki kaynaktan biridir.
20.06.2020

Jöntürk hareketinin doğuşunu ve nihayet İTC'nin iktidara gelişini detaylı olarak ele alan önemli bir eserdir.
16.06.2020

Yazar siyasal ideolojileri etraflıca fakat anlaşılır düzeyde ele almıştır.
16.06.2020

Cündioğlu bu eserinde, cumhuriyet seçkinlerinin özellikle Türkçe ibadeti yayma çabalarını detaylıca ele almıştır.