Toplam yorum: 1920386
Bu ayki yorum: 14176

E-Dergi

ebusalihnurullah tarafından yapılan yorumlar

06.12.2017

Tasavvuf konusunda az çok bilgisi olan birisi olarak bu eserden hiçbirşey anlamadım.
06.12.2017

peygamberimizin a.selam uyguladığı fıkhı hadislerle delillenirerek anlatıyor.İbni kayyım hanbeli mezhebi müctehidlerindendir.Bu eseri hiçbir kaynağa başvurmadan seferde yazdı.
06.12.2017

Hem hadis alimi hem mutasavvıf.Şah veliyullah Hindistanda yetişmiş müstesna alimlerdendir.Bu eseri onun kemalatını yansıtıyor.
06.12.2017

Müceddidi Elfi sani Ahmet Faruki Srhendi meşhur adıyla İmamı Rabbaninin mektubatına da ışık tutacak feyzli bir eser.