Toplam yorum: 2063111
Bu ayki yorum: 14343

E-Dergi

dünyasurgunu tarafından yapılan yorumlar

04.09.2016

Yazar eserinde müslümanlığın teorikten pratiğe dönüşmesini savunmaktadır.
04.09.2016

Yazar, son yüzyılda gündeme oturan kavramlar hakkında daha sağlıklı açıklamalarda bulunmaktadır. Daha doğrusu her kavramın her yöne çekilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır.
04.09.2016

Dört hikayeden müteşekkil olan eserde durum hikayeciliğine de olay hikayeciliğine de rastlamak mümkün. Ama dikkatimi çeken husus olayların net bir sonucunun bulunmamasıdır.
04.09.2016

Okuyuculara verilen yanıtlar niteliğindeki bu eser bana Cahit Zarifoğlu'nun Okuyucularla isimli eserini çağrıştırdı.
04.09.2016

İlhamını bazen Kuran'dan bazen günlük hayattan bazen de klasik dünya romanlarından alan yazar okuruna çok çeşitli bir cümbüş sunmaktadır.