Toplam yorum: 2333798
Bu ayki yorum: 3527

E-Dergi

Arazi45 tarafından yapılan yorumlar

22.04.2020

Şemsettin Hoca gerek İslam öncesi Arap tarihi, gerekse de Türk tarihiyle ilgili çalışmaları olan değerli bir araştırmacıdır. Kendisinin Dil Devrimi'nden önce çeşitli dergilerde yayımlanmış Osmanlı Türkçesiyle yazılmış İslam öncesi Arapların toplumsal yaşantısı, inanç dünyalarıyla ilgili yazıları bu kitapta dili özgün metnine uygun olarak yalınlaştırılarak yayımlanmış. Yazarın bu kitabı tamamlar nitelikteki “İslam Öncesi Arap Tarihi” de bu konuyla ilgili değerli bir çalışmadır. İslam öncesi Arapların siyasal tarihiyle inanç dünyaları, toplumsal yaşantılarını merak eden herkese -bence- birbirinin devamı niteliğindeki bu iki kitap önerilir...
22.04.2020

Megalit, büyük taştan yapılan anıtsal gömütlere verilen ad. Yazar bu konuyla ilgili Türkiye'de ilk çalışmayı yapan değerli bir hocadır. Türkiye'deki anıtsal gömütler Türkiye genelinde yapılan gezilerle saptanmış, görselleri alınarak hepsi tek tek incelenmiştir. Bu konuyla ilgili derli toplu, bir çalışma, aynı zamanda da ilk kitap olduğu için çok değerli bir kaynaktır. Türkiye'deki bu anıtsal gömütlerle ilgilenen kazıbilimcilerle İlkçağ tarihçilerine, sözü geçen dönemlerdeki inanç, ölü gömme gelenekleriyle ilgilenen herkese önerilir...
22.04.2020

Bu kitap, daha önce hocanın doçentlik tezi ile profesörlük tezi olarak sunduğu ilk iki çalışmanın devamı niteliğinde (Mutlakıyete Dönüş, Son Meşrutiyet). Birkaç yıl önce dizinin üçüncü kitabı “İç Savaş ve Sevr'de Ölüm” yayımlanmıştı, bu da İstanbul Hükumetleri ve Milli Mücadele dizisinin dördüncü kitabı. Yazar oldukça yalın bir Türkçeyle belgeliklerdeki belgelerle birinci ağızdan kaynaklara dayanarak konuyu anlatmış. Özellikle günümüzde yakın tarihimizi çarpıtarak yalan yanlış şeylerle düşsel bir tarih kurgulayan yalancılara inat, böyle kitaplar herkesçe okunmalıdır. Konuyla ilgilenenler için değerli bir çalışma, herkese önerilir...
22.04.2020

Kitabın adından da anlaşılacağı üzere İskit, Hun, Gök Türk topluluklarının inançlarıyla sanatları anlatılıyor. Yazar sanat tarihçisi olduğu için sözü geçen toplulukların kazıbilimsel buluntuları, tarihsel buluntularını da göz önüne alarak inançla sanatlarını açıklamış. Kitaptaki görseller oldukça kötü; ancak kitap içerik olarak, sözü geçen toplulukların kültürlerini algılamak için çok değerli bir çalışmadır. Siyasal tarihin dışında kültürle, toplumsal tarihle ilgilenenler için faydalı olabilecek bir kaynak.
20.04.2020

H. Ö. Budda, Cumhuriyet Dönemi'ndeki ilk dinler tarihçimiz. Kendisinin daha önce çeşitli dergilerde yayımlanmış -kitabın adı üstünde- kurban ile tufanla ilgili yazıları bu kitapta derlenmiş. Gerek İslam gerekse de diğer dinlerle genel olarak insanların inançlarıyla ilgilenen, kurban-tufan olayıyla ilgilenen herkese hitap edebilecek, üzerinden uzun yıllar geçse de barındırdığı yorumlar, bakış açılarıyla halen güncelliğini yitirmemiş değerli bir çalışma...