Toplam yorum: 1923519
Bu ayki yorum: 17309

E-Dergi

Meraklı ve Tarihçi tarafından yapılan yorumlar

Doğadaki yapraklarla kitabın görselliğini süsleyen kitap konusuyla da çocukların hayal gücünü ve merak duygusunu geliştiriyor.
Minik panda ve annesinin hikayesi akıcı bir dille ve betimleyici görsellerle çok güzel bir şekilde anlatılmış. Ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerini daha da artıracak bir kitap.
İnsan türünün gelişimi ve evrimi üzerine odaklanan bu çalışma inanç değerleriniz ve hayat görüşlerinize uymayan yargılar oluştursa bile farklı bakış açıları sağlaması açısından oldukça önemlidir. İlgi çekici ve önemli tespitler yer almaktadır. İnsanların neden dünyaya egemen oldukları, yeteneklerini nasıl kullandıkları, büyük kitleleri nasıl harekete geçirdikleri işlenmektedir. Tarih öncesi devirlerden itibaren göçebe yaşayan insanların tarım devrimini geçirmelerinin gelecek dünyası için olumlu olup olmadığı sorgulanmaktadır.
Başlığı kadar basit kalmayan ve oldukça detaylı, tarihi süreçte etkileri yadsınamayacak olan insanlığın yeme, üretme ve tüketme tarihidir diyebiliriz. Ülkeler arası ilişkilerde, savaşlarda, ticari ilişkilerde, medeniyetleri şekillerdirme sürecinde besinin ne kadar önemli olduğu bu çalışmada ortaya çıkmaktadır. Tarihe ve insanlığa farklı bir bakış açısıdır.
Osmanlı İmparatorluğu ve daha da eski dönemlerde gerçekleştiği varsayılan ve yarı rivayet yarı gerçekçi olaylarla ilgili kısa bilgiler verilmektedir. Daha ziyade kıssadan hisse tarzına yakındır.