Toplam yorum: 1923519
Bu ayki yorum: 17309

E-Dergi

Meraklı ve Tarihçi tarafından yapılan yorumlar

1838 yılında Paris'e giderken uğradığı şehirler ve Paris hakkındaki görüşlerini kısa ve yüzeysel şekilde aktaran Mustafa Sami Efendi'ye ait bir risaledir. Daha ziyade nüfus, ordu durumu ve beledi faaliyetler yanında özellikle Avrupa'nın ilim ve fen noktasında geldiği yer vurgulanır.
Eski Yunan, Roma ve Aydınlanma Dönemi tarih yazımı hakkında bilgiler verilerek karşılaştırmalar yapılır. Osmanlı Tanzimat dönemi aydınları, Türkoloji çalışmaları, 16. yüzyılda iki Alman seyyahın Osmanlı hakkındaki gözlemleri, Osmanlı Devleti'nin laiklik temeli üzerinde durulur ve Galata ile Pera'nın Bizans döneminde itibaren iskanı üzerine durulur. Makaleler gayet okunaklı ve kısadır.
Kitaptaki etkinlikler çocuğun motor gelişimini desteklemeye yönelik hazırlanmıştır. Herkesin kolaycı ulaşabileceği malzemeler/artık materyaller ile çocuğun hem kaliteli zaman geçirmesi hem de hayal gücünü geliştirmesi yönünden faydalıdır. Kitapta ayrıca etkinlikler için öneriler ve karekod uygulaması da bulunması gerek ebeveynler gerekse öğretmenler için öğretici olmaktadır.
İnsanlığın varoluş sebebini ikigai (yaşlanırken genç kalma sanatı)'ye dayandırarak açıklayan eser, uzun ve mutlu yaşamın sırlarına yer vermektedir. Bahsedilen açıklamalar ve öğütler eğer uygulanabilirse okuyucunun hayatında kalıcı etkiler bırakabilir. Japonların sorunlara takılı kalmadığını, hayatı nasıl daha basit ve değerli gördüklerini anlatmaktadır.
Sözü edilen konuyla ilgili arşiv belgelerinin bir derlemesidir. Kaynak olarak faydalanılabilecek bir eser aksi halde hayal kırıklığı yaratabilir.