Toplam yorum: 1928933
Bu ayki yorum: 22729

E-Dergi

Meraklı ve Tarihçi tarafından yapılan yorumlar

Her satırı sizi sarsacak nitelikte bir kitap.Nefsinizi terbiye etmek için mutlaka okumalısınız.Kitabı yaşadığınız vakit tüm hatalarınızdan kurtulabilirsiniz inşaallah.
Okul Öncesi çocuklarına uygun bir dille yazılmış "Bay Gıdık"ın yaşadığı ve yaşattıkları çocukların bolca gülümsemesini sağlayacaktır.
Eser, Oruç beğ, Ahmedi ve Şükrüllah'ın tarihlerini kapsamaktadır. Sultan II. Bayezid’e sunulan Oruç beğ’in eseri, 1299-1502 yılları arasında gerçekleşen vakaları içermektedir. Kendi gözlemleri ve olayı bizzat yaşayanların anlatılarına sıklıkla başvurmuştur. Eser o dönem kroniklerinde hemen hiç bahsedilmeyen veya işlenmeyen fırtına, sel, deprem gibi doğal afetler, yangınlar, salgın hastalıklar, ay/güneş tutulmaları gibi astronomik olaylara yönelik bilgiler oldukça değer taşımaktadır. XV. yüzyılda da egemen olan ve Osmanlı Tarihini, Dünya Tarihinin bir parçası olarak algılama ve kaydetme geleneğine uyan Şükrullah ise, genel dünya tarihinin yanı sıra coğrafya, kozmografya, etnografya ve teoloji
Fatih'in bizzat seferlerine iştirak eden ve devlet defterdarlığı yapmış olan Tursun bey 1444 ve 1488 arasındaki olayları işlemektedir. Tursun Beğ’in bazı askeri stratejileri belirleyen Mahmud Paşa’ya duyduğu hayranlık eserde açıkça göze çarpmaktadır. Oldukça süslü ve ağır bir dille yazılan eser Eser, Fatih Sultan Mehmed ve ithaf edildiği II. Bayezid’e yönelik bir “methiye” niteliğindedir.
Osmanlıların en erken dönemlerini yansıtması ve içeriden bir gözlem olması sebebiyle önemli bir birincil kaynaktır. Kişisel görüşlerin de oldukça fazla olduğu eserde olaylar efsaneler, soru cevaplar ve halk hikayeleri şeklinde de sunulmaktadır. Klasik dönem Osmanlı tarihçiliği için önemli bir eserdir ve sonraki tarihçileri etkilemiştir.