Toplam yorum: 1897352
Bu ayki yorum: 23892

E-Dergi

entrophy tarafından yapılan yorumlar

01.04.2005

düşünmenin sadece yeterli olmadığı eyleme geçmenin gerektiğinden bahsetmekde. Ayna zamanda bir şeyi başarabilmek için kendinizi fizyolojik ve düşünce olarak nasıl hazır tutmanızdan bahseden bir kitap. İmkansızın başarabilme metotlarını anlatmakta. Zamanınız varsa okunabilir.
01.04.2005

beynin yapısından bahsediyor. Beynin her iki kısmını kullanarak sinverjent düşüncenin en iyi metot olduğundan ve düşüncenin haritalanması metodundan bahsediyor ve aynı zamanda uygulamalar içeriyor. Şirket yöneticileri ve çalışanları bu kitapdan istifade ederk düşünce haritalamayı öğrenebilirler ve böylece etkin öğrenme ve iletişim sağlayabilirler
01.04.2005

Etkili dinleme metodu ile problem çözmek ve liderliğin doğuştan var olan bir yetenek değil sonradan kazanılabilecek bir kabiliyet olduğunu anlatmıştır. Bu kitap bir liderin problem çözme tekniklerini nasıl kullancağından da bahsetmiştir. Bence iş ortamında çalışan herkes daha iyi bir iletişim kurmak için bu kitabı okumalı.
01.04.2005

İnsan ilişkilerini güzel bir şekilde anlatıyor. Hayata olumlu bakmamız gerektiğini küçük şeylerden mutlu olmayı kendimiz için başarmamız gerektiğinden bahsediyor. Tabi iletişim problemlerinide güzel örneklerle açıklıyor..