Toplam yorum: 2330896
Bu ayki yorum: 547

E-Dergi

iyorulmaz tarafından yapılan yorumlar

28.04.2006

biraz önyargı ile yaklaşarak okuduğum bu şiir kitabını aldığım gün okudum.(nazım dan okuduğum ilk şiir kitabı olduğu düşünülürse..) kuva-yı milliye yi modern bir destan haline getirmiş olduğu bu eserinde türk milletinin de o zamanki duygularını ve bahtsızlığını da etkileyici bir dille anlatmış(aslında alıntılamış):
Yol görünür onun garip serine,
analar,babalar umudu keser.
Kahpe felek ona eder oyunu.
Çarşambayı sel alır,
bir yar sever
el alır,
kanadı kırılır,
çöllerde kalır,
ölmeden mezara koyarlar onu.
O,"Yunusu biçaredir,"
baştan ayağa yaredir."
ağu içer su yerine.
('türk köylüsü' nden..)