Toplam yorum: 2.682.171
Bu ayki yorum: 6.591

E-Dergi

ilk emir ''oku'' Tarafından Yapılan Yorumlar

20.03.2020

Kur'an'dan istihrac edilen bazı tarihler ve güzel bilgiler içerir. bediüzzaman'ın talebesi tarafından yazılmış olup belli bir süre Tılsımlar Mecmuasında neşredilmiştir.
20.03.2020

üstadın burdur'da kendi nefsine hitaben yazdığı derslerdir. daha sonra sözler kitabında bu dersleri talebelerine de geniş izahlarla vermiştir.
20.03.2020

üstadın talebelerine verdiği son tevhid dersidir. biraz ağırca olup anlaşılması zordur. ancak sağlıklı bir mütalaa ile herkes istifade edebilir.
20.03.2020

risale-i nur ve bediüzzaman'a yapılan hücumata yine bediüzzaman tarafından verilen isabetli cevaplar. kesinlikle okunmalı
15.02.2020

risale-i Nur'un içinden hikaye örnekleri demişler hiç düşünmeden aldım