Toplam yorum: 2327107
Bu ayki yorum: 134

E-Dergi

Gazneli Kitâpçı tarafından yapılan yorumlar

15.01.2019

Eğitimin tarihsel evrelerini anlatan bir eser. Birinci cildiyle birlikte alınıp, okunmalı.
15.01.2019

Beyliklere merak duyan ve bu konu hakkında çalışması yürütenlerin yararlanabileceği bir telif eser.
15.01.2019

Vikinglerin barbarlıklarının yanında bilim faaliyetlerini de yürüttüklerini anlatan bir eser.
15.01.2019

Haçlıların neler yaptıklarını bu olayı yaşamış bir şahitten öğreneceğiniz güzel bir eser. Haçlı Tarihi çalışanların kesinlikle alması gereken bir kitap.
15.01.2019

Modern Bilimin doğuşunu anlatan, Avrupaî tarzda kaleme alınmış bir eser.