Toplam yorum: 2330896
Bu ayki yorum: 547

E-Dergi

Gazneli Kitâpçı tarafından yapılan yorumlar

15.01.2019

İbn-i Arabî Hazretlerinin ciltlerce yazdığı eserinin özetlenmiş hâli. Ben tüm seriyi okuyamam diyenlerin bu özeti alıp okumaları gerekir.
15.01.2019

Anadolu ve diğer İslâm coğrafyaları hakkında detaylı bilgiler veren kıymetli bir eser.
15.01.2019

Avrupa Rönesansı'nın nasıl meydana geldiğini tarih tarih anlatan bir eser.
15.01.2019

Muhyiddin İbn-i Arabî Hazretleri'nin en önemli eserlerinden birisi. İmkânı olan tüm seriyi toplamaya çalışsın.
15.01.2019

Fuat Sezgin gibi önemli bilim tarihçilerinin kitabından istifade edilmiş, kolay ve anlaşılır bir eser.