Toplam yorum: 1960240
Bu ayki yorum: 23939

E-Dergi

Fırat Ravcı tarafından yapılan yorumlar

02.02.2019

Sınırların sadece çizgilerle olduğunu ve akıl ile ne kadar da yakınlık kurulabileceğini göstermektedir.
02.02.2019

Tipik siyahi-beyaz adam farklılıklarını insani farklılıklar olarak aktaran kitap, insanın ne kadar yanlış hareket edebileceğini kaleme almaktadır.
02.02.2019

İnsanın duruşunu ve akımlara akılmalarını aktaran kitap, içlerinden sadece uyanıkların bunun farkına varacağını bizlere aktarmaktadır.
02.02.2019

Gotik edebiyatı alanına hitap eden eser, yine insanı ve eksikliklerini yazıya almaktadır. Tıpkı 'Göğü Delen Adam' gibi inasanların birbirine karşı dürüstlüklerini ve durumlarını ortaya koymaktadır.
02.02.2019

DÜşüncenin gücü ne kadar etkileyicidir ? İşte tam bu noktada bu kitabı tekrar tekrar okuması gerek insanın. Müptelası olunacak bir yalınlık ve anlamlılık.