Toplam yorum: 1955901
Bu ayki yorum: 19592

E-Dergi

...!!!... tarafından yapılan yorumlar

22.07.2019

İktisat lisans öğrencileri için belki biraz ağır gelebilir ama lisans üstü çalışanların mutlaka okuması gereken bir çalışma. Özellikle Büyük Buhran'dan çıkışı anlamak için kilit bir eser. Ayrıca bu kitapla birlikte Slyvia Nasar'ın Büyük Düşünenler adlı kitabının da okunması Keynes'in hayatını anlayarak okumayı sağlayacaktır. Böylece Keynes döneminin iktisadi tarihi oldukça sağlam bir şekilde öğrenilebilir.
16.07.2019

Her ne kadar ekonomik çalışmaları ile ünlü olsa da Adam Smith'in aslen ahlak felsefesi kökenli olması dolayısıyla önemli olduğunu düşündüğüm bir çalışmadır. Özellikle Adam Smith'in ekonomi yaklaşımını anlamak isteyen iktisat öğrencilerinin ilgili yaklaşımlarını bu kitapla ilişkilendirmesi faydalı olacaktır. Kitabın baskı değerlendirmesi hususunda ise bazı yerlerde yazım yanlışlarının olduğunu ve özellikle pasif cümlelerde anlatım bozukluklarının varlığını belirtmem gerekir. Ancak genel anlamda sorunsuz bir okuma sağlayacak düzenlemeye sahip bir baskı olmuş.
08.07.2019

Mimar olmayanlar için biraz ağır kalabilecek bir kitap olsa da entelektüel birikim için faydalı bir kitap.
02.07.2019

Sadece mimarların değil, aynı zamanda mimarlık konusunda genel kültür sahibi olmak isteyenlerin de okuyabileceği başarılı bir çalışma olmuş. Özellikle mimarlıktaki sezgiler, oldukça başarılı bir anlatım gücüyle ifade edilmiş. Ayrıca farklı ünlü yapılar hakkında da bilgi sahibi olurken, onlara bir mimarın gözünden bakmayı da tecrübe edebiliyorsunuz. Kitabın tek eksik yönü ise biraz kısa olması. Benzer bağlamlarla genişletilmiş denemeler olsaydı okurları keyifle devam edebilirlerdi kitaba.
01.06.2019

Pazarlama bilimine ilişkin Avrupa Ekolüne aşina olduğumuz için bize oldukça farklı gelse de Anglo-Sakson yaklaşımı ve Amerika'daki pratiği anlamak için önemli kitaplardan bir tanesi. Yazarların Al Ries ile birlikte kaleme aldığı Pazarlama Savaşları adlı kitapla birlikte "Klasik" olarak da nitelendirilebilecek pazarlama yaklaşımlarıyla karşılaştırmalı okursanız oldukça faydalı olabilir.