Toplam yorum: 2327252
Bu ayki yorum: 134

E-Dergi

Baba Hamlet'in Ruhu tarafından yapılan yorumlar

27.01.2020

Baştan Çıkarıcının Günlüğü, aslında Kierkegaard'ın ilk kitabının bir parçası. O dönem en ilgi çeken ve konuşulan başlık bu olmuş. Dönemi ve biraz Kierkegaard'ın kim olduğunu da araştırarak okunması gerektiği kanaatindeyim.
27.01.2020

Hegel çevirilerimiz yeteri kadar iyi değildi, yahut herkese hitap etmiyordu. Bu da zaten anlaşılmaz ve dili zor olan Hegel'i, insana iyice uzak kılıyordu. Serinin diğer kitapları gibi, Pinkard'ın da usta işi bir eser ve yorumlamalar bütünlüğüyle, Hegel'i anlaşılır kılacağını düşünüyorum.
27.01.2020

Vahdet-i Vücud konusunda, İbn-i Arabi herhalde en ehli bu düşüncenin. Tasavvufa ilgi duyanlar okumalı.
27.01.2020

nefsi emmare'den, insan-ı kamil olma yolunda, nefs mertebelerini öğrenmek adına yararlı bir kitap.
21.01.2020

Kaspar Hauser, 19. yüzyılda Almanya'da ortaya çıkan, dili öğrenmemiş bir yetişkindir. Dilin tüm evrelerini gözlerimizin önüne serer.