Toplam yorum: 2027211
Bu ayki yorum: 17415

E-Dergi

mustafakiransoy tarafından yapılan yorumlar

20.11.2018

Türk Devlet, siyaset ve toplum ile birey anlayışının il devirlerden itibaren şekillenmesini sağlayan eski kaynaklar olan Farabi Felsefesi, Hoca Ahmet Yesevi tasavvufu,Maruridi akli ve dini ekolü,Kutadgu Bilig ile siyasetname ve Dede Korkut ile töreye ilişkin çıkarımlar sunan küçük boyutlu güzel bir eser. Özellikle Dede Korkut ile ilgili bölümü beğendim.
09.11.2018

Ziya Gökalp düşünce ve felsefesinin Türkleşmek, İslamlaşmak ve de Çagdaşlaşmak olarak özetlenen doktrinine ait eser güncel bir yorumla ve özet bir anlatımla okuyucuya sunulmaktadır. Yalnız kitapda tezat bir durum göze çarpmakta. Yazar kendi görüşlerini sunduğu bölümlerde uyduruk kelimelere yer vermesi uygun olmamış.
07.11.2018

Deprem sonrasında çıkarılan bedelli askerlik yasasından yararlanan bir yazarın pişmanlık duyup hayıflanması sonucunda ortaya çıkan bir eser. Güneydoğu da operasyonlarda görev alan, şehit düşen veya yaralananları konu edinen bir kitap. İnsanı duygulandıran ve terörle mücadele edenlerin yaşamlarını ortaya koyan güzel bir eser.
28.10.2018

Daha önce Türk Yurdu ve Yarın adlı dergilerde yayınlanmış olan yazıların kitap haline getirildiği akademik anlayışta hazırlanmış güzel bir eser.
22.10.2018

Göktürk Tarihini öğrenmek isteyenler için çok iyi bir kaynak. Özellikle kulaktan doğma değil alan ve arşiv araştırması ile sunumu yapılan güzel bir eser. Konuya ilgi duyanlara tavsiye ederim. Yalnız bir uyarı Çin kaynaklarından yararlanıldığı için Çince unvan ve isimler bana sıkıcı geldi, size de aynı duyguyu verebilir.