Toplam yorum: 2025426
Bu ayki yorum: 15629

E-Dergi

denizmavi tarafından yapılan yorumlar

24.05.2019

Yazar, Sümer tarihi, Sümer yazıtlarının araştırılması, çevirisi konusunda dünyaca tanına bir uzman.
Sümer tabletleri ile kutsal kitapların özellikle de Tevrat’ın ortak yönleri hep anlatılır.
Nuh tufanı, İbrahim peygamberin yaşamındaki önemli kesitler, Eyüp peygamber konusu ve daha pek çok kutsal kitap konusu Sümer yazıtları ile çok benzer.
Yazar bu kitabında İbrahim peygamber konusu işlemiş ve Hz. İbrahim’in ateşe atılması, oğlunu kurban etmeye kalkması, ondan sonraki oğulları olan İshak ve İsmail ile Yakup, Yusuf ve devamındaki torunlarının yaşadıkları ile Sümer tabletlerinde geçen benzer konuların karşılaştırılmasını yapmış.
Elbette ki her yazılana katılmak zorunda değiliz, bilim rehberliğinde zihinlerde bir iz bırakıyor olması da önemli.
22.05.2019

Sümer tabletleri ile kutsal kitapların özellikle de Tevrat’ın ortak yönleri hep anlatılır.
Yazar Sümer tarihi, Sümer yazıtlarının araştırılması çevirisi konusunda dünyaca tanına bir duayen.
Sümer metinleri ile kutsal kitapta bildirilen özellikle yaratılış ile ilgili konular hep ilgi çekti, çünkü Sümer metinlerinde de ilk insanın topraktan yaratılması, ilk insanın eşinin onun kemiğinden yaratılması, sonra eşiyle birlikte cennet bahçesinden kovulması çok yakın ifadelerle yer alıyor.
Nuh tufanı, Eyüp peygamber konusu Sümer ile çok benzer.
Babil kurulunca Sümer kültürü tanrılarıyla birlikte Babil'e geçiyor, oradan da Ortadoğu kültürüne.
Oldukça düşündürücü bilgilerle dolu bir çalışma.
22.05.2019

Yaratılış olgusu bugüne kadar tüm dünyada hep tartışıldı.
Dünya halklarının bir kısmı Allah ol dedi ve oldu deyip bununla yetinirken, bir kısmı da ama nasıl, bunun bir açıklaması olmalı diye merak edip durdu.
Bu kitap da bu merak edenlerden birinin çalışması.
Yazar Sümer metinlerinden yola çıkmış öncelikle.
Sümer metinlerinin özellikle Tevrat ile pek çok konuda benzeştiği bilinen bir konu. Hatta ilk insanların yaratılışına dair Sümer metinlerinde kutsal kitaplarla uyuşan ciddi metinler var. Yazar bu benzerliğin kökenlerine inmeye çalışmış öncelikle.
22.05.2019

Bütün insanların kan grubunun iki insandan geldiğini düşündüğümüzde mevcut kalıtım kurallarına göre
ilk kadın ve erkeğin kan grubuna ulaşılabilir mi?
Yine aynı kurallara göre mevcut gen kodlarından gidilerek ilk insanın muhtemel genetik koduna ulaşılabilir mi?
Bu teori üzerine kurulmuş bir roman.
Genetik üzerine çalışan bir kuruluş, ilk insanın kromozomlarında ölümsüzlük olduğuna inanmakta ve o özelliği keşfedebilmek için ilk insana kadar giden bir harita çıkarmaya çalışmaktadır.
Kayıp kromozomu bulup o özelliği insana tekrar yükleyebildiklerinde ölümsüzlüğü bulmuş olacaklardır.
10.05.2019

Sevgi nedir?
Emek mi? Fedakarlık mı? Sahiplenmek mi?
Takıntılı bir aşık. İlişkisini devam ettirmek istemeyen kadına kafayı takar.
Ya benimsin ya kara toprağın.
Kadın tüm iletişim yollarını kesse de eve notlar göndermeye başlar artık.
Kadının babası durumu fark eder, takıntılı aşık ile konuşup onu vazgeçirmeye çalışır ama bundan sonrasında tüm aile fertlerini bekleyen sürprizler ardı arkasına gelir.
Aile bu takıntılı aşıktan kurtulmak için muhteşem bir plan yapar.
Takıntı ve saplantının zeka ile yarıştığı soluk soluğa bir serüven.