Toplam yorum: 2057092
Bu ayki yorum: 8323

E-Dergi

sufihan tarafından yapılan yorumlar

14.11.2017

Türklerin dil birliği yolunda yapılmış ciddi bir çalışma. Alfabe farklılıklarının uzak düşürdüğü bütün dünya Türkleri ile anlaşmanın yollarını açıyor.
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Türkçülüğün ilim ile nasıl yapılacağını somut olarak gösteren bir bilginimiz olarak nesillere yol gösteriyor.
14.11.2017

Çok özel bir kitap. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun sadece dil incelemesi değil Göktürk tarihine bir yolculuk yaptırıyor.
Her kütüphanede bulunmalı.
14.11.2017

Yaşayan en önemli Türkologlarımızdan Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'dan Türk birliği yolunda dilin önemini vurgulayan bir eser. Her Türk için bir kılavuz.
03.11.2017

DİLDE-FİKİRDE-İMANDA BİRLİK
Ibrahim Maraş'ın hatırlatmaları ile epeydir okunmayı bekleyen Gaspıralı İsmail'in Darul-Rahat Müslümanları kitabını yeni okudum.
Ütopik roman olarak İslam dünyası ile ilgili öyle önemli öngörülerde bulunmuş ki, cidden şaşırttı beni. Türk yurtlarında birliğin fikri öncülüğü ile tanıdığımız Gaspıralı Hicri 1500 tarihini kıyamet tarihi olarak veriyor ancak bu naklin kaynağı konusunda en ufak bir işaret vermemiş. Tahminim, romandaki olayların cereyan ettiği yer olan Endülüs'ün sufilerinin kaynaklarından yararlanmış.
19.10.2017

İbni Sina'nın tarihî verilere uygun yazılmış hayatının romanı.
Tarih bilgileri verilirken ansiklopedik anlatımlar yer yer okuma güçlüğü verse de dönemi anlamak açısından önemli.
Taht kavgaları bir yana, zamanın tıbbi bilgisi ve uygulamalarına dair yazarın ciddi bir emek verdiği söylenebilir.
Türk tarihi ve bilim tarihine meraklı herkese tavsiye ederim.