Toplam yorum: 2393712
Bu ayki yorum: 22318

E-Dergi

sufihan tarafından yapılan yorumlar

08.03.2018

Çok özgün bir eser; tasavvuf tarihinden güzel bir belge.
Zevkle okudum; yine okunur.
Tavsiye ederim.
05.03.2018

“Müslümanca Düşünmek” ve “Bazı Sûfîlerin Hataları” konulu makaleler tasavvufun bugünkü durumu hakkında ciddi eleştiriler içeriyor.
Kendisine sufi diyenlerin hatalarının tasavvuf kurumuna mal edilemeyeceğini kanıtları ile anlatan yazarın akademik birikimi gözönüne alınırsa tesbitlerini düşünerek okumak gerekiyor.
Ayrıca tasavvufun “Sır”, “Rüya”, “Tecellî” gibi bazı incelikleri de çok anlaşılır bir şekilde sunulmaktadır.
05.03.2018

"İslâm'ın yayılmasında sufilerin rolü" konulu makale bile bu kitabın alınıp okunmasını gerekli kılıyor.
Tasavvuf konusuna ilgi duyanlara tavsiye ederim.
05.03.2018

Türkistan tasavvufunun Kübrevî ekolünün kurucusu büyük bir Türk mürşidinin hayatı ve eserleri hakkında akademik bir çalışmadır.
Moğollarla cihad esnasında şehid edilen Kübra'nın hayatı, gerçek tasavvufun ve cihadın ne olduğunun bir kanıtıdır.
Alanında tek olan eseri tasavvuf ve Türk tarihi ile ilgili herkes okumalı.
02.03.2018

Usta hikayeci Necdet Ekici'den yeni hikayeler.
Kapakta yer alan hikaye Türk yurtlarından esintiler taşıyor. Keşke genişletilip roman olarak yazılsaydı dedirten nefis bir Turan öyküsü.