Toplam yorum: 2332355
Bu ayki yorum: 2083

E-Dergi

KARTALİST_58 tarafından yapılan yorumlar

17.02.2011

Politikanın ahlak felsefesine bağımlı olması gerekir .sitenin amacı en yüce iyiyi gerçekleştirmektir. Yani erdemle ulaşılabilecek mjutluluktur. Ama sadece erdem bu amaca ulaşabilmek için yeterli değildir
17.02.2011

Sokrates'in açtığı yoldan yürüyen Platon Batı metafiziğni kurdu ve temel sorunsalını belirledi
17.02.2011

Ruhların alaycı ve güleç ebesi sokrates insanlığa yaşamı ve ölümüyle bilgeliğin yolunu açtı
17.02.2011

Hegel'e göre devlet ideal ahlakın gerçekleşmesi içindir
17.02.2011

Akıl kendisine ilişkin bilgiye bilincin içinde kendi kendini düşünerek ulaşır: böylece düşünülen mutlak artık sadece töz değil öznedir