Toplam yorum: 2329147
Bu ayki yorum: 185

E-Dergi

613 tarafından yapılan yorumlar

15.02.2013

ergenekon tertibinin tarihsel kökenlerini göstermesi bakımından çok önemli bir kitaptır. kitabın içindeki görsel öğeler eseri zenginleştirmiştir.
14.09.2012

Dersim'de bir katliam olduğu yalanını söyleyenler, tezlerine kanıt olarak arşivlerin kapalı olmasını gösteriyordu. Bu kitabın yayınlanmasıyla birlikte katliam safsatasını uyduranlar başlarını tamamen toprağa gömmüşlerdir.

Kitabın içindeki belgeler incelendiğinde, devletin Tunceli halkının tuvalet ihtiyacını bile karşıladığı görülecektir.
14.09.2012

İçindeki belgelerin büyük çoğunluğu tıpkıbasımdır. Fakat matbaa özensizliğinden dolayı bazı belgeler çok zor okunmaktadır. Böylesine kapsamlı bir eser daha iyi koşullarda basılabilirdi. Kitabın içindekiler bölümünde olup, kitabın içinde olmayan birkaç başlıkta var. Bu 2 unsur dışında mükemmel bir eserdir.
11.09.2012

M.ö. 2000'li yıllardan başlayıp, günümüze kadar ortadoğu coğrafyasının sorunlarına değinilen kitap. içindeki bilgiler yüzeyseldir, ama özellikle öğrenciler için faydalıdır.

Kaynakça bölümünde sadece 3 kitap adının bulunması ve bunun yanı sıra wikipedia maddesinin kaynakçada yazması, kitabın bilimsel niteliğini zedelemiştir.