Toplam yorum: 2324327
Bu ayki yorum: 127

E-Dergi

Aliye_87 tarafından yapılan yorumlar

18.05.2020

Simone Weil'in, ilginç hayat hikayesi ve felsefi hayat görüşündeki enteresan geçişler kadar renkli ve özgün bir felsefe anlatımıydı. Felsefeyi somut/tarihi örneklemeler üzerinden matematik, doğa bilimleri ve insan bilimlerine ait verilerle harmanlayarak çok dinamik bir şekilde ele almıştır. Elbette bazı yerlerde sunulanlar, zamanımızın muhallil ve muhakkiklerince artık çürütülmüş ya da en azından daha fazla incelenmeye muhtaç olduğu kanısında olunan görüşler ise de (nihayetinde, her felsefe biraz "eksik"tir) genel anlamda sunmuş olduğu "büyük resim"le oldukça değerli bir felsefi okuma örneği sunmakta. Kitap beş bölümden oluşuyor: Simone Weil'in dakik ve değerli tespitlerini içeren oldukça ufuk açıcı incelemeler. Çevirinin gayet başarılı olduğunu da eklemeden geçmeyelim.
07.05.2020

Meşruiyet ve makbuliyetini insanın tekvini doğasından ve metafiziksel gerçeklerinden/yetilerinden alan doğal hukuk, her ne kadar meselelere cevap vermedeki yetersizliği, hukuksal altyapıya olan teolojik ve metafiziksel göndermeleri, kapitalist-liberal toplum/hukuk/siyaset anlayışının bir dayanak/temel noktası olması gibi sebeplerden ötürü saha dışına itilmiş ve bundan dolayı günümüzde fazla taraftar bulamamak gibi bir realiteyle yüz yüze olsa da hepten görmezden gelinemeyecek gerçeklere de işaret etmekte, (malzeme yapıldığı - izm'lerden bağımsız olarak değerlendirildiğinde) en azından insan doğası konusunda. Bu anlamda okumaya ve keşfetmeye değer hakikatlerle dolu. Doğal hukuk alanında da Türkiye'deki ilk çalışmalardan olması da takdire şayan. "Pinhan Hukuk" serisinin bu eseri dilimize kazandırması bizler için büyük bir kazanım.
20.04.2020

Her zamanki büyüsü ve albenisiyle... Cemal Süreyya... Başka ne denebilir ki?!
18.04.2020

Woolf'un hayatına, tercihlerine ve fikirlerinin arka planındaki temellere yönelik bir iz sürme adına okunabilecek bir kitap. Mektup türü oluşu da okuyucunun bu bilgilere birinci dereceden ulaşabilmesini sağlıyor.
16.04.2020

İslam düşünce tarihi sözlüğü de diyebiliriz bu esere. Yalnızca felsefe alanında değil, diğer sahalarda da İslam dünyasına mal olmuş isimlerin biyografilerini görmek mümkün. Kitapta felsefeye ait terimlerin açıklamak yerine şahısların biyografilerine yer verilmiş. Felsefedeki terimlerin karşılığı için, yine aynı yayınevine ait tanımlar sözlüğünü edinebilirsiniz.