Toplam yorum: 2.688.007
Bu ayki yorum: 600

E-Dergi

Aliye_87 Tarafından Yapılan Yorumlar

23.08.2020

İbn Arabi ile Heidegger'in "varlık"a dair görüşlerinin leitmotif usulü ile karşılıklı ıstılahlar ve intaclarla ortaya konduğu mukayeseli bir okuma/çalışma. "Okuma" yapabilmek bir keşif süreci olup, birtakım çözümlemelere, benzerliklere ve ayrımlara
dikkat çekebilecek donanımı elde etmek ve meseleleri çeşitli zaviyelerden, çok boyutlu ve özgün bir şekilde yoğurarak farklı formlarla -öze bağlı kalarak- yeniden yorumlamak/sunmak demek.. İki varlık işçisinin ıstılahlarına yapılan atıflar ve ortaya çıkarılan bağlantılar, bu keşif sürecinin yansımaları niteliğinde. Kitap bu bağlamda uzun yıllar süren "okumaların" bir mahsulü... Felsefe-irfan/tasavvuf literatürüne çok şey katabilecek ve başka başlangıçlara/araştırmalara da kapı aralayabilecek değerli bir eserdi kanaatimce.
06.07.2020

Attila İlhan'ın bazı şiirlerini ve sanatsal duruşuna dair açıklamalarını/hatıralarını içeren bir kitap. Sanatta bireysel ve toplumsal diyalektiği esas alırken, sanat-toplum ilişkisine (veya tezadına) ve bunların birbiriyle olan dengesine de değinmiş.. İlgilisi için kayda değer açıklamalar..
18.05.2020

Simone Weil'in, ilginç hayat hikayesi ve felsefi hayat görüşündeki enteresan geçişler kadar renkli ve özgün bir felsefe anlatımıydı. Felsefeyi somut/tarihi örneklemeler üzerinden matematik, doğa bilimleri ve insan bilimlerine ait verilerle harmanlayarak çok dinamik bir şekilde ele almıştır. Elbette bazı yerlerde sunulanlar, zamanımızın muhallil ve muhakkiklerince artık çürütülmüş ya da en azından daha fazla incelenmeye muhtaç olduğu kanısında olunan görüşler ise de (nihayetinde, her felsefe biraz "eksik"tir) genel anlamda sunmuş olduğu "büyük resim"le oldukça değerli bir felsefi okuma örneği sunmakta. Kitap beş bölümden oluşuyor: Simone Weil'in dakik ve değerli tespitlerini içeren oldukça ufuk açıcı incelemeler. Çevirinin gayet başarılı olduğunu da eklemeden geçmeyelim.
07.05.2020

Meşruiyet ve makbuliyetini insanın tekvini doğasından ve metafiziksel gerçeklerinden/yetilerinden alan doğal hukuk, her ne kadar meselelere cevap vermedeki yetersizliği, hukuksal altyapıya olan teolojik ve metafiziksel göndermeleri, kapitalist-liberal toplum/hukuk/siyaset anlayışının bir dayanak/temel noktası olması gibi sebeplerden ötürü saha dışına itilmiş ve bundan dolayı günümüzde fazla taraftar bulamamak gibi bir realiteyle yüz yüze olsa da hepten görmezden gelinemeyecek gerçeklere de işaret etmekte, (malzeme yapıldığı - izm'lerden bağımsız olarak değerlendirildiğinde) en azından insan doğası konusunda. Bu anlamda okumaya ve keşfetmeye değer hakikatlerle dolu. Doğal hukuk alanında da Türkiye'deki ilk çalışmalardan olması da takdire şayan. "Pinhan Hukuk" serisinin bu eseri dilimize kazandırması bizler için büyük bir kazanım.
20.04.2020

Her zamanki büyüsü ve albenisiyle... Cemal Süreyya... Başka ne denebilir ki?!