Toplam yorum: 2393940
Bu ayki yorum: 22546

E-Dergi

umutmumut tarafından yapılan yorumlar

07.02.2008

sayfa 7;
"Hippokrates tıbbın babası....corpus ... ismli eserinin arap ve avrupa tıbbına etkisi pek büyüktür."
Evet.Doğru ama tarihin neresinden baktığınıza göre değişir.Eski çağ tarihini ki buna İskitlerin tarihi de dah
ildir daha yakın zamana ait kültürlerin tarihine dayanarak bakarsanız yanlıştır.Yunan uygarlığının temeli Girit adasındaki minoan uygarlığına dayandırılmak istenir...halbu ki bugünkü yunanlıların yunanistanda işgalci oldukları tarhi bir gerçektir ve onlar arap ve türk kültüründen etkilenmiştir ve "grek" türkçe bir kelimedir.Yunanlılar da bu gerçeği bilir ve kendilerine helen ana karaya da hellas derler.
Kitapta İskitlerle ilgili bilgilere ulaşmak mümkün ama batılılar ne kadar bizim o tarihi öğrenmemizi isterse o kadar.....
sayfa 71;
"İskit imparatorluğu.....çiftçilikle uğraşan komşu kabileler üzerinde, göçebe güruhunun bir hakimiyeti olarak kabul edilir."
Türkler göçebe değildir.Göçebelerin vatanı olmaz.Türklerin sadece hayvancılıkla uğraşanları yarı-göçerdir.Tarihi kaynaklar düzgün incelenirse ilk tarıma başlayanların ve doğal olarak ilk kültür oluşumlarının Türklere ait olduğu anlaşılacaktır.Çinliler çin seddini barbar! Türkleri çinden uzak tutmak için değil Türk ticaret mallarını ve tarım ürünlerini denetleyerek çin ekonomisini korumak için yapmıştır.Zira çin seddinin yüksekliği çoğu yerinde sadece 3 m civarıdır.(zıplasam geçerim yani :) ) kaldıki bugünki çin devletinin temellerini oluşturan 3 eski devletten ikisinin türk menşeli olduğu yabancı kaynaklarca da teyit edilmiştir.( kaynak :Büyük Hun imparatorluğu). Tarihte yazıyı bulan, atları ilk evcilleştiren ve kervansarayları ilk yapan millet olan Türkler nasıl olurda göçebe olarak tanımlanabilir.Belki bazı Türk boyları ama hepsi değil kaldıki 1000 yıl hüküm sürmüş İskit Türkleri hiç değil.....
Batılı kaynaklara dayandırılarak yazılan Türrk kitapları ne kadar gerçek olabilir ?
05.02.2008

Avrupa hunları Attila dönemi yunan priskos tarafından o döneme ait 45 belge ile ayrıntılı bir sekilde verilmis...avrupa hunlarının genel tarihi ile ilgili bir kitap değil...tamamen yunan seyyahın hatıraları....sadece giris kısmında avrupa hunlarının tarihinden biraz bahsedilmis...ufak çapta kaynak sayılabilecek bir eser...
03.02.2008

Kenger=Sümer ...Genel itibarı ile kitap Kenger kültürü ve bu kültürün kelime hazinesinden avrupanın nasıl faydalandığından bahsediyor.Özellikle eski sümer, türk kelimeleri ile örneklemeler bolca mevcut....
03.02.2008

Kitap bazı ilginç detayları barındırsa da aslında malumun ilanından başka birsey değil...Vahidettin kendi çıkarları ve saltanatı uğruna Atatürk 'ün tüm uyarılarına kulak asmamış ve vatanı başsız bırakmıştır....neyseki türk ordusu o zaman da mevcutmuş...
03.01.2008

Türk tarihinin bir kısmını kapsayan genel itibariyle biraz ordan biraz burdan içinde bilimsel ve yoruma dayalı bilgiler barındıran bir kitap....nerde M.Ö. ki Türk tarihi?...nerde Alparslan'dan önce Anadoluda yaşayan Türkler...bazı yerlerde ise hakkaten tarih kitabı olmaktan çıkmış yalanlar gerçekmiş gibi yazılmış.....örnek: Türkler İslamı kılıç zoruyla değilde kendiliğinden kabul etmiş....İslam türklerin eski dini gök tanrı inancına benzediği için fazla bir tepkiyle karşılanmamış olabilir ama arapların yaptığı türk katliamlarından ve türklerin Osmanlının ortalarına kadar kendi kültürlerini İslamın içinde yaşattığından ve daha sonraları politik sebeplerle bugünkü sünni arap islam anlayışının benimsendiğinden niyeyse bahsetmemiş.....Türk tarihini öğrenmek isteyenlere ısrarla KAZIM MİRŞAN ve Haluk Tarcan tavsiye edilir.....tarihimizi doğru öğrenelim atalarımıza hakaret etmeyelim...biz orta asyada bir anda bitivermedik Alparslan da iki günde anadolunun kapılarını Türklere açmadı tam tersine anadoluda yaşayanlar zaten Türk'tü(diyar-ı rum=Türk yurdu).....GERÇEK TÜRK tarihi istiyorum.....Araştıralım öğrenelim