Toplam yorum: 1988843
Bu ayki yorum: 20011

E-Dergi

gümüşi tarafından yapılan yorumlar

31.03.2019

Normal ve Patolojik, modernitenin işleme mantığını anlamak için temel eserlerden. Örneğin sekülerlik gibi bir kavramın betimlemesini aşarak geleneksel olanla gerçekte nerede ayrıldığını anlamak için normalin nasıl oluştuğunu görebiliriz.
13.10.2017

Bilgi üretmenin iyi bir örneği, şu şöyle demiş bu böyle demişin ötesine geçebilmiş bir eser...
13.10.2017

yapısalcı bir analiz ve aynı zamanda ansiklopedik bir içerik bir arada...
12.10.2017

Çok başarılı bir çalışma, Cürcânî'nin anlaşılması için iyi bir kaynak...
11.12.2016

Ricoeur düşüncesini anlamak için iyi bir başlangıç, dil ile ilgilenen herkes için de gerekli olduğunu düşünüyorum.