Toplam yorum: 2330896
Bu ayki yorum: 547

E-Dergi

Ah Sen tarafından yapılan yorumlar

22.03.2020

siyasal bir hukuk kavramı olarak değişik devlet ve milletlere göre ele alınmış, herkesin bir şeyler bulabileceği bir eser.
22.03.2020

Hukuk Devleti en çok tartışmalardandır. buna rağmen bir türlü bitmez. onun için bu tür kitapları da okumak lazım.
22.03.2020

Eşya hukuku, tapu sicil, vb. konularda iyi bir çalışma. özellikle hukukla ilgilenenlerin elinde olmalı.
22.03.2020

Enver Paşa konusunda yayın çok olmakla birlikte, Tekin Erer'in bu kitabı Türkiye'de ilk çalışamalrdan sayılabilir. meraklıları mutlaka okumalı.
22.03.2020

her devrin mekanı Hapishane konusunda iyi bir çalışma. okumakta fayda var.