Toplam yorum: 1893207
Bu ayki yorum: 19743

E-Dergi

karaketir tarafından yapılan yorumlar

23.04.2018

Aşkın her hali bu kitapta ayrıntılarıyla işlenmiştir. Aşkı anlamak isteyenlere tavsiye ederim.
23.04.2018

Türkiye'de Eskiçağ hukuku alanında yazılmış nadir eserlerden biridir. Eski Mezopotamya ve Eski Anadolu uygarlıklarının hukuklarının sosyal yönleri bu eserde detaylı şekilde ele alınmıştır. Konuyla ilgilenenlerin el kitabı niteliğindedir. Tavsiye ederim.
03.07.2014

Antik Mısır'ın geçmişten günümüze dek süregelen gizemini, özgünlüğünü ve kültürünü bilimsel çerçevede ele alan nadir eserlerden birisi. Eser sade dili sayesinde konunun derinliğinin açık bir şekilde anlaşılmasını sağlıyor.
17.04.2014

Günümüz Çin Halk Cumhuriyetinin yer aldığı coğrafyayı en eski dönemlerden ilk krallık ve imparatorlukların kurulduğu döneme kadar görsel materyallerle de destekleyerek dikkat çekici bir şekilde anlatan eser, ülkemizde Çin Arkeolojisi ve Eskiçağ tarihi alanlarındaki önemli bir boşluğu doldurmuştur.
05.04.2014

Yazar bu eserde Eski Mezopotamya coğrafyasını siyasi ve kültürel açıdan bilimsel bir gözle ve sade bir dil ile ortaya koymuştur. Eserde, Eski Mezopotamya tarihi ve kültürü M.Ö. 9000'lerden M.Ö. 2000'lere kadar kronolojik olarak anlatılmıştır. Eser bu yönleriyle kendi alanında önemli bir boşluğu doldurmuştur.