Toplam yorum: 2330896
Bu ayki yorum: 547

E-Dergi

bcerkezoglu tarafından yapılan yorumlar

01.06.2010

Kutadgu Bilig Türk tarihinin Divan-ı Lugati't Türk ile birlikte en önemli eserlerindendir. Bilgiye sahip oldukça mutluluğa ermeyi ve daha çok bilme isteğini, ahlaklı ve erdemli insan olmanın gerekliliğini anlatır. Bunlarla birlikte Karahanlılar hakkında da bilgiler vermektedir.
31.05.2010

İçinde Mavi gözlü Dev isimli şiiri de barındıran kitap. Şiirlerin yanında hikayeleri açıklayıcı düz yazılar da bulunmakta. Ayrıca Şeyh Bedrettin'in hikayesi bir de Nazım Hikmet'ten dinlenmeli. Nazım Hikmet'in şiirin kurallarını altüst ettiği kitabıdır.
31.05.2010

10 bölümden oluşan bu kitabın ilk bölümü olan "Selam" isimli bölümde mükemmel aşk şiirleri var. Evlilik teklif ederken okunabilecek şiirler var desem yalan olmaz. Bununla birlikte Ahmet Muhip Dıranas yalnızca aşk şairi değildir. Evrenin çok farklı bir noktasında, zor yaklaşılabilecek bir yerde duran ve şiirlerini oradan gönderen bir şairdir. Bu kitabı okuduğumda bir insan hergün yaşadığımız olayları nasıl bu kadar farklı bir bakış açısıyla değerlendirebilir diye şaşırdım. Dıranas, şiirlerinde biçim ve ahenk olan bir şairdir. Görece az sayıda şiiri olmasına rağmen Türk şiirinde kendi yerini kendisi hazırlamış ve o yeri sonuna kadar hakeden bir şairimizdir. Türk şiirinde ikinci yeni, garip, hece, mavi, yedi meşale gibi kategorizasyonların olduğu bir dönemde kendini hiçbir kalıba sokmayan özgün bir şairimizdir.
31.05.2010

Mehmet Akif Ersoy bu toprakların yetiştirdiği en önemli şairlerden biridir. Alçakgönüllü, hak gözeten, dürüst, mert, vatanını ve milletini seven bir şairdir. Safahat Mehmet Akif Ersoy'un bütün şiirlerini topladığı kitaptır ve onu okumak her Türk gencinin vazifesidir. Bu sayede belki günümüzde azalmış kaybetmekte olduğumuz değerleri bir nebze hatırlayabiliriz. Ben bir Türk genci olarak bu kitaptan çok önemli dersler çıkardım ve bakış açım değişti. Safahat herkesin mutlaka okuması gereken bir eserdir.
31.05.2010

Ömer Hayyam için ne söylense azdır. Hayatın anlamını çözmüş bir kişi. Sanılanın aksine o sadece şarabı öven sarhoş biri değildir. Dürüst ve erdemli olmanın önemi bu öğütlerde görülmekte. Onun ağzından çıkan bu sözleri kesinlikle herkes okumalı ve feyz almalıdır.