Toplam yorum: 2324327
Bu ayki yorum: 127

E-Dergi

bir_okuyucu tarafından yapılan yorumlar

26.04.2011

Demokrat Parti iktidarında, 1950’li yılların sonunda, emekli bir eğitim müfettişinin tekrar göreve başlamaya çalışması ve ardından gerçekleşen güzel mucizeler anlatılıyor eserde. Konuyu, güzel bir rüya diye açıklayabiliriz ancak kitabın ilk sayfalarındaki heyecan-merak unsuru, ortalara doğru zayıflıyor, sonlara doğru da iyice azalıyor. Yazar, güzel bir konuyu soğuk ve soluk bir üslupla anlatmış, eseri maalesef böyle işlemiş. Bu da eserin en önemli eksikliği. Köy konusuna merakı olan okuyucuların ilk başlarda daha dolu eserlere yönelmeleri yerinde olacaktır. Daha sonralarda da bu eser okunabilir. Diğer yorumlara saygılıyım ama bu da benim görüşüm. Yine de iyi okumalar…
27.03.2011

İlk cildin rahat okunmasına karşın 2.cilt biraz daha fazla özveri istiyor okuyucudan. Güneş Bozkaya’nın çevirisi iyi ancak yeni baskılarda, özellikle 2.cildin tekrar gözden geçirilmesi gereken çok cümle kurgusu ve kelimesi var. Eserin geniş bir şekilde yayınlanmasını Yar Yayınları sağlamış… 2.ciltte teorik yaklaşım daha fazla, yine de yazar, samimi diliyle okuyucuyu fazla yormamaya gayret ediyor. Pavlovna’nın dikiş atölyesi, işçi-işveren ilişkisi ve emeğin insanı karakter sahibi yaptığı görüşü ağırlık kazanıyor. İyi okumalar…
27.03.2011

1863 yılında yayımlanan eser, 1917’de gerçekleşecek olan ihtilalin önsezicisidir bir bakıma. Yoksul bir aileden gelen yazarın ülkesindeki meselelere bakışı, o dönemin isim yapmış büyük yazarlarından farklıydı ve “Nasıl Yapmalı” eseriyle çokça aşağılanmaya çalışıldı. Tarih, Çernişevski’yi haklı çıkardı. Eseri sadece materyalizmi anlatıyor diye açıklamak oldukça yanlış. Bu kitabın konusu aynı zamanda devrimci-demokrat bakışın da önemli bir esin kaynağı olmuştur. Kadınların, erkeklerin kölesi konumunda olmaları sorgulanıyor, emek ve dürüst çalışma övülüyor. “Yaşamanın en önemli elemanı emektir, bunun için gerçeğin de en önemli işareti meşgaledir, faaliyettir.”

Başkarakterler: Vera Pavlovna, Lopuhov, Kirsanov… Pavlovna’nın genç kızlıktan, orta yaşlara doğru yol alırken ailesinin ve çevresinin tutumu, daha sonra kurduğu dikiş atölyesi ve burada uyguladığı düzen-işçilerle ilişkileri, işçilerin durumu 1800’lerin ortasında sosyalizmin bu atölye üzerinden anlatılmaya çalışılması kitabın temel içeriğini oluşturuyor.

1.cildi her okuyucu okuyabilir ancak 2.cilt biraz daha özveri istiyor okuyucudan. Yazarın samimi üslubu sıkıcı konuları da kolay okutuyor ve en önemlisi çoğu yerde ve daha romanın girişinde okuyucuyla konuşup-tartışıyor yazar. İyi okumalar…
11.02.2011

Kitap; Neva Bulvarı, Burun, Portre, Palto, Bir Delinin Hatıra Defteri ve Fayton isimli öykülerden oluşuyor. Rus Edebiyatının önemli yazarı Gogol, ardından gelen birçok önemli Rus yazarını etkilemiş ve Dostoyevski’ye “biz, Gogol’un Palto’sundan çıktık” dedirtmiştir. Okumaya meraklı her insanın Gogol öykülerini es geçmemesi gerekir. Kitaptaki Palto ve Bir Delinin Hatıra Defteri yazarın en çok bilinen öyküleri arasında. Palto öyküsünün kahramanı Akaki Akakiyeviç, günümüzde de hâlâ yaşayan ve bu dünya hâliyle de yaşayacak olan, çevresindekiler tarafından önemsenmeyen, adam yerine konmayan, sonunda da hayaletleşen insanı temsil etmektedir. İyi okumalar…
10.02.2011

Silone, İtalya’da Mussolini dönemini yaşamış ve bu eserinde de o dönemin baskıcı yönetim anlayışının köy halkı üzerindeki etkisini anlatmıştır. Güney İtalya’nın Fontamara köyünde yaşayan üç köylünün, yirmi senesini köyde geçirmiş Yazar Silone’ye gelerek yaşadıkları olayları anlatması şeklinde işlenmiş eser. Köylülerin tarım için kullandıkları suyun ellerinden alınması, faşist yönetimin idarecileri, yönetimin zengin destekçileri, köylülerin şehre gidip köyleri için çare aramaları, faşist yönetime şehirde muhalefet etmeye çalışan komünistler eserde yer alıyor. Sabahattin Ali’nin çevirisi de gayet güzel, kitabın girişinde Can Yücel’in, Sabahattin Ali’nin ve yazar Silone’nin önsözleri mevcut. Kitapta anlatılanlar ülkemiz açısından da yabancı olduğumuz durumlar değil. İyi okumalar…