Toplam yorum: 2057093
Bu ayki yorum: 8323

E-Dergi

bir_okuyucu tarafından yapılan yorumlar

01.11.2016

Eser, bilge Beydaba tarafından Hint Kralı Debşelem'i uyarmak amacıyla yazılmıştır. Kitap, baskıcı kralı uyarma amacı güttüğünden yönetimle alakalı kıssalardan oluşuyor. Çoğunlukla da bunu hayvanlar üzerinden anlatarak yapıyor. Eserin adını oluşturan Kelile de Dimne de bir çakaldır. Dimne düzenbazlığı, hileciliği, yalanı ve menfaati için her şeyi yapabilecek olan bozguncuyu temsil ederken Kelile ise dürüstlüğü ve iyiliği temsil etmektedir. İyi okumalar…
01.11.2016

Falih Rıfkı’ya göre Atatürkçülük, laik eğitim sistemi yoluyla batılılaşmaktan ibaret. Yazarın tespitleri gösteriyor ki Atatürk’ü en yakınında bulunan bir isim bile anlamamış. Kitapta ne ulusal ekonomiye ne de bağımsızlık şiarına bir vurgu yok. İstiklal Savaşına yüzeysel bir değinme sonrası ise Amerika’ya sempatik bakan yazarın ABD yönetimini ve sistemini övücü yorumları var.
Kitabı ibret için okumalı, buradan Atatürk’ün görüşlerini geniş kapsamıyla çıkarabilmek mümkün değil. Osmanlı’nın son dönemi, medresede akli ilimlerin terk edilmesi, batıdaki ilerlemenin fark edilip yakalanamaması ve şehirlerdeki arazi vurgununa cumhuriyetin bir önlem almaması gibi önemli konulara da yer verilmiş. Ayrıca yazarın Ecevit’e olan muhalif bakışı da eserde işlenmiş. Eserin teknik eksiği: tekrara düşen yorum ve tespitler. İyi okumalar…
20.10.2016

Falif Rıfkı’nın kaleminden Mondros Mütarekesi dönemi, 1.Dünya Savaşı,Balkan Savaşları, İstiklal Savaşı, Lozan ve inkılaplar Türkiye’si dönemine ait anılar ve Atatürk’ün sözleri üzerine az sayfalı ama faydalı bir eser. İyi okumalar…
20.10.2016

Eserde, Kemal Tahir’in doğu-batı, sömürgecilik, emperyalizm, sosyalizm, Asya Tipi Üretim Tarzı konulu ve başta ülkemiz olmak üzere Asya ve Afrika toplumları için çıkış yolları aradığı yazılar ve notlar bulunuyor. Eserin olumsuz yanı editoryal açıdan daha titiz davranılmamış olmasıdır. Bazı not ve yazıların konusu aynı olmasına karşın tekrar tekrar çeşitli sayfalarda yer bulmuş. Yine de yazarın sosyal, siyasal ve az da olsa edebi konularla ilgili görüşlerini yansıtması açısından önemli. İyi okumalar…
03.05.2016

İnsanlık tarihindeki önemli şahsiyetler hakkında bilgi vererek hayatlarının sonuna giden yolda yaşadıkları olaylar ve yaptıkları konuşmalar, diğer insanlar tarafından gördükleri muameleler konusunda okuyucuya ışık tutan bir eser. İsimler hakkındaki bilgiler yüzeysel kalsa da yine de önemli bilgiler verebiliyor eser ve eserde sadece iyilerden bahsedilmiyor, mazlumlar-iyiler olduğu kadar zalimler-kötülerden de bahsedilmiş. Yalnız 21.baskısında sahabeden Hubeyb(Habib) bin Adiy’in ismini yine bir sahabe olan Hubeyb bin Yesaf ve başlıkta da “Hudeyb” olarak yazması yazarın bu konularda daha titiz çalışması gerektiğini gösteriyor. İyi okumalar…