Metatarih & Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupası'nda Tarihsel İmgelem Hakkındaki Yorumlar

gazozz 21.07.2009
metatarih kavramı bize yabancı. belki farkında olunmadan metatarih denilen şeyin örneklerini veriyor, nesnesi oluyor daha doğrusu toplumumuz, tarihçilerimiz ama o kadar işte.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (3)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
o_k_u
29.06.2018
Felfesi kavramları felsefi terimler ile ifade etmesi sebebiyle, okumadan evvel felsefe terminolojisi bilmenizi gerektiren kitaptır. Zaten satışı olmadığı için ikinci eline yöneleceksiniz. Yani bu kitaba ulaşmışsanız gerçekten merak etmişsiniz demektir. Ama ilk cümlede bahsettiğim mevzuya uzaksanız kitabı okurken fırlatmak içinizden geçebilir.
Tarihi edebiyat kutusuna koyan felsefi ve edebi bir kitaptır kendisi.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla
Amerikalı tarihçi Hayden White’ın, ‘Metatarih: Ondokuzuncu Yüzyıl Avrupa’sında Tarihsel İmgelem’i, on dokuzuncu yüzyıl Avrupa’sındaki tarih bilincinin bir “tarihi”ni sunuyor. Çalışma bunun yanı sıra, günümüzde “tarihsel bilgi sorunu” etrafında dönen tartışmalara bir katkıda bulunmayı amaçlıyor. Dolayısıyla White’in analizi, hem evrimin özgül bir dönemindeki tarih düşüncesinin gelişimine ilişkin bir açıklamayı, hem de “tarihsel” denilen düşünce tarzının yapısına ilişkin genel bir teoriyi temsil ediyor. White, tarihsel düşünce tarzını, esas unsurlarıyla inceledikten sonra, bu düşünce tarzının analizini, Hegel, Michelet, Ranke, Tocqueville, Marx, Burckhardt, Nietzsche ve Croce’un tarihsel metinleri üzerinden yapıyor. White’a göre, bu isimlerin metinlerinde, tarihsel “gerçekliğin” farklı görünümleri bulunuyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1)
Hayır (0)
Bu Yorumu Yanıtla