İmam Ebu Hanife'nin İtikat Esasları Hakkındaki Yorumlar

Kitapta Ebu Hanife'nin hocalarının hayatı gibi çok ayrıntılı bilgiler olmasına rağmen fayda sağlanabilecek bir eser. Ben çoğu yerini atlayarak bugün işime yarayabilecek faydalı bilgileri elde etmeye çalıştım. Ebu Hanife hakkında salt bilgiye ulaşmak biraz zor olduğundan onun üzerine inşa edilmiş ekollerin fikri yapısını da mecburen buluyorsunuz ki bunları ayırt etmek çok zor zaten. Daha Resullullah(sav)'in hadisleri konusunda sahihlik tartışması yapılırken Ebu Hanife'nin sözlerine doğru bir şekilde ulaşmak oldukça zor olsa gerek.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0)
Hayır (2)
Bu Yorumu Yanıtla
CHO68 28.06.2011
Eser adından ziyade İbni Teymiyye-İmam Ahmed-Seleffiye (selefi-salihin denilse bile) görüşleri paralelinde yer yer İmam Ebu Hanife'yi kendileri gibi düşündüğünü söyleme yoluna gitmişler ama çoğu zaman da saklı ithamlarla hem İmam-ı Azamı ve tabiilerini yermişler. Kaynaklar çok, Ancak İmam-ı Azam'a atfedilen Fıkhı Ekber Şerhinin onun eseri olmadığını cümle alem bilmesine rağmen.gerçekten tek bu kaynaktan alıntı yapılması (1-2 kaynak az da olsa geçmektedir) ve tabiilerden özellikle Hanefileri sınıflandırması (tam hanefi-mürcii-mu'tezile-şia hanefi gibi) açısından düşünceleri yanlı ve katı bulmama rağmen farklı mezhepteki kişilerin de görüşlerinin ilmi mana da incelenmesi babında gereklidir kanaatindeyim. Eser sıkıcı değildir, 600 küsür sayfada gözükse ayetler ve hadislerle kitabı kolay kolay bırakmazsınız..
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (11)
Hayır (10)
Bu Yorumu Yanıtla
_TT_ 04.07.2011
İtikat önemlidir. Bilmek asla yetmez, itikadının ne olduğu senin imanına hakimdir. Güzel bir eser tavsiye ederim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (5)
Hayır (3)
Bu Yorumu Yanıtla