Anayurttan Anadolu'ya İşaret Taşları Hakkındaki Yorumlar


13.10.2017
Bu kitapta birer zirve olan isimler etrafında Türk yurtları arasında bir köprü teşkil eden maneviyatın gönül dokusu ele alınmaktadır. Tasavvuf ulularının eseri olan bezek ve nakışlar geçmişte Türk dünyasını iman planında süslemiş ve dünya medeniyet tarihinin beş asrına mührünü vurmuştur. Tarih boyunca oluşan bu manevi doku, Doğu ve Batı Türklüğünü birleştirmiş ve Türk kültürü tarihinin kesintisiz olarak devamına vasıta olmuştur. Kitapta bu önemli konu işlenirken Ahmed Yesevi, Necmeddin Kübra, Şah-ı Nakşbend, Ubeydullah Ahrar, İmam Şamil, Şerafeddin Dağıstanî; Abdullah Dağıstanî, Mustafa İhsan Karadağ gibi uzak-yakın tarihimizin tasavvuf ehli manevi mimarları, birer işaret taşı olarak değerlendirilmiştir ; Türk yurtlarında imanımızın yani İslam'ın olanca güzelliği ile yaşandığının ve yaşatıldığının işaret taşları... Türkistan ve Kafkaslarda yerinde yapılan gözlemler ile zenginleştirilen kitap okuru, tarih içerisinde bir kutlu yolculuğa götürmektedir. “Yol”unuz açık olsun !..
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla