Hüccetullahi'l-Baliğa (2 Cilt Takım) Hakkındaki Yorumlar


22.09.2018
İslam düşüncesini anlamlandırma noktasında pek güzel bir eser
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
27.01.2018
Şah Veliyullah Dehlevi'den Allah razı olsun. Gerçekten okunması ve okutulması gereken bir eser
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
Hem hadis alimi hem mutasavvıf.Şah veliyullah Hindistanda yetişmiş müstesna alimlerdendir.Bu eseri onun kemalatını yansıtıyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
30.11.2016
müceddid şah Veliyullah Dıhlevinin muhteşem bir eseri, islamın ve hükümlerinin apaçık delillerini anlatttığı okunması gerekli bir kitap
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
19.11.2016
Bu kitap islam düşüncesiyle alakalı tasvir, analiz ve çıkarsamalarında bulunarak günümüz araştırıcılarına kaynaklık etmektedir.Bu nedenle her kütüphanede bulunmalıdır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
23.04.2016
Yazıldığı döneme göre yenilikçi denebilirse de bugün için yetersiz fıkıh eseri. Araştırmacılar için faydalı olacaktır.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (3) Yanıtla
09.10.2008
Dıhlevinin muhteşem bir fıkıh eseri konuları oldukça sistematik bir şekilde incelemiş, ve oldukça yalın hükümlere ulaşmış fıkıh gibi zor bir ilimin hakkını vermiş... Kitabın başında Dıhlevinin hayatı eserleri ve mücadelesi hakkında da bilgilerin olmsası onun ilmi derinliği hakkında da bize bilgi veriyor...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (4) Hayır (1) Yanıtla
17.09.2008
Hindistanlı büyük müceddid ve alim şah Veliyullah Dıhlevinin İslam DFüşünce Rehberi eseri gerçekten alanında bir numara bir eser herkese tavsiye ederim
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (5) Hayır (3) Yanıtla