Aydemir Hakkındaki Yorumlar


Müfide Ferit Tek in o dönemde yazılan güzel bir eseri. Ayrıca Şevket Süreyya nın da bu kitaptan etkilenerek kitabın adını soyismine seçmiştir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
20.01.2019
İdeolojinin fikri değil daha çok romantik boyutunu ele aldığı için çok beğendim.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
14.09.2018
Sefahatı terk edip, Türk vahdeti için elem kucaklayan bir münevverin hikayesi.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
02.09.2018
kkonu ve anlatımı çok beğendim .
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
Aşk mı ülkü mü bu soruya cevap arıyor çok beğendim
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
13.06.2018
Aşkı ile ülküsü arasında kalmış bir adam ve iç çekişmeleri, üzüntüleri, ızdırapları.. okuyun mutlaka hazır baskısı varken
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
03.01.2018
şevket süreyya aydemir in soyadını aldığı kitap .
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
05.11.2016
Ferit Tek, Aydemir'de kendi Türk'ünü anlatmış. Tıpkı Akif'in "Asım"ı gibi. Gerçekten çok önemli bir eser.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
26.09.2016
Müfide Ferit Tek'in edebiyatımıza iki romanından kazandırdı. İkisi de tez romanı diyeceğimiz tarzda yazılmıştır. Tez romanı olmalı mı tartışmalarını bir bir tarafa bırakırsak, Müfide hanım bu ilk romanında Turan fikrini işlemiş. İlk eseri olmasına rağmen bence ikincisinden daha derli toplu ve daha güçlü bir roman. Bence okunması gereken özellikle gençlerin okuması gereken bir eser.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
29.07.2016
Türkçülük ideolojisi ile yazılmış bir diğer roman ( diğeri halide edipin yeni turanı )
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
23.03.2016
cumhuriyet tarihinin ikinci turan kitabı okunması gereken kitaplar arasında
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
15.01.2016
Okunması okutulması gereken bir eser.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
17.10.2015
Aydemiri okurken kendinizi kitapla bütünleşmiş bir halde bulacaksınız.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
20.11.2013
Dedem Çerçi Mehmet soyadımızı Bu eserden dolayı aldığını anlatmıştı. Yıllar sonra kitabı bulup okuyabildim. Dedemin anlattıkları da böyleydi. Çok Duygulandım. Dedemin hatırası olan Bozkurtlu kağıt ikibuçuk lirayı hala saklıyorum.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (12) Hayır (0) Yanıtla
Millî edebiyat döneminde yazılan,dönemin düşünce akımı olan Türkçü-Turancı tezi savunma ve bu mefkureyi müdafaa etme şeklinde vücuda getirilmiş iki romandan -Halide Edip'in Yeni Turan'ı- biridir.Meşrutiyet yanlısı,saray efradından Nedim Paşa'nın kızı Hazin'in hocası Aydemir'e olan karşılıklı aşkları,bu aşklarını bir türlü birbirlerine açıklamamaları bilahare Adliye Nazırı'nın oğlu Neyyir'e Hazin'in nikahlanması...Bunun ertesinde ülkücü,idealist,Türkçü-Turancı Aydemir'in Turan yurtlarını gezerek oralarda Türklük şuurunu uyandırarak,ahaliyi tenvir etmek için güçlü uğraşısı...Mefkuresini,aşkına tercih etmesi,içinde bunun verdiği ıstırap,hüznü,pişmanlığı...Ve iki aşığın birbirlerini son bir kez göremeden Aydemir ve arkadaşlarının idamları...Aslında bir roman konusu olarak eser son derece elverişli buna mukabil anlatımın betimlemelerden,psikolojik tahlillerden yoksun ve tekdüze olması romanın eksiklikleri...Yine de bir dönemi etkilemiş,ses getirmiş;yazar Şevket Süreyya'nın soyadı olarak roman kahramı Aydemir'in adını alacak kadar öykündüğü bir eser olması tabiatıyla okunmasında fayda var.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (5) Hayır (0) Yanıtla
Şevket Süreya Aydemir bu romanı gençlik yıllarında okumuş etkilenmiş ve roman kahramına öykünmüş olduğunu ve soyadı kanunu ile birlikte kahramanın adını soy adını olarak aldığını biliyordum Şevket Süreya'yı etkileyen bu romanı okumak istedim. Bir kadın gözü ile yaratılan idalist bir roman kahramnı görmek acısından da bir kazanç oldu. 1920 li yıllarda Orta Asya'ya, Anadolu Türklerinin bakışını anlamk açısından okunması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (31) Hayır (2) Yanıtla
22.10.2010
Bayan yazarların kitapları hep hoşuma gitmiştir. Bu kitap da hoşuma gidenler arasında yer alan bir kitap. Konu dikkat çekici, insanı meraklandırıyor. Acaba aşkını mı seçecek yoksa ideallerini mi... En sonunda insan duygulanıyor. Güzel kurgulanmış bir roman...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla