Doğunun Hükümdarı Hakkındaki Yorumlar


04.03.2019
siyasetname örneği olan önemli bir eser
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
22.12.2018
yıllara meydan okuyan bir öğütler dizisi
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
06.04.2018
Machiavelli den 746 yıl önce yazılmış siyasetin temel taşı bir çeviri Türkçe'ye kazandırılması büyük bir kazanç
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
11.01.2017
Doğu klasiklerine karşı ilgisi olanlar okuyabilir. Okunabilecek türden bir eser.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (0) Hayır (0) Yanıtla
01.02.2016
Son Emevî halifesi Mervân b. Muhammed'in veziri mesabesinde bulunan başkâtibi Abdülhamîd b. Yahya'ya (ö. 750) ait bu siyasetname, Müslümanlarca yazılmış en erken siyasetname örneklerinden biri sayılmaktadır. İdari, mali ve askeri hayata dair düsturlar içeren eserde Türklerin karakteristik özelliklerinden de bahsedilir. Ayrıca, müellifin Resâil divanı kâtiplerine mesleki öğütler mahiyeti taşıyan risâlesini İbn Haldun'un Mukaddime'sinde olduğu gibi iktibas etmiş olması müellifin önemine işaret etmektedir.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
22.12.2014
Günümüz siyaset biliminde Machiavelli'nin Prens'i siyaset biliminin kurucu kitabı olarak algılanır. Halbuki Nizamülmülk'ün Siyasetname'si, Abdülhamid El Katib'in Doğunun Hükümdarı eserleri siyaset biliminin temel eserleri niteliğindedir.Her şeyi batıdan beklemeyen, doğu medeniyetinin de dünya medeniyetine olan katkılarını merak edenlerin okuması gerekli bir eser.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (7) Hayır (0) Yanıtla
12.11.2012
doğu kültürünün siyaset anlayışını ortaya koyan bir eser
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
05.08.2012
Yayınevinin kırmızı serisinin kitaplarından biri . Okunmalı
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
17.12.2011
siyasetmanenin farklı bir versiyonu dil ağır ama çok sayfa yok fiyatı iyi şark edebiyatına ilgi duyanlar kaçırmasın.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
29.07.2011
8. yüzyılda yazılmış, siyasetname kategorisine giren bir kitap. Fazla birşey beklemeyin.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (4) Hayır (0) Yanıtla
10.06.2011
Siyasetname kadar derli bir yapıya sahip olmasa da bu alanda yazılmış ilk kitap olması ve El Katip'in yaşadığı dönem, kitabı incelenmeye değer kılıyor.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (1) Hayır (0) Yanıtla
06.02.2008
Doğu siyasetli bir kitap.Pek güzel blmadım.Yinede okunabilir bir kitap.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (3) Hayır (2) Yanıtla
09.11.2010
bir müslümanın yazdığı ilk siyasetname diyebiliriz... iyi bildiğimiz Kutadgu Bilig gibi...
bir padişahın, sultanın, devlet görevlisinin; devleti nasıl yönetmesi gerektiği, halkına-tebaasına nasıl davranması gerektiği, kişiliğinin nasıl olması gerektiği gibi özellikleri yazan bir siyasetname...
felsefi-politik türlerden hoşlananların beğeneceklerini düşünüyorum...
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (2) Hayır (0) Yanıtla
Doğunun Hükümdarı, asıl ismi ile Ahdü Mervan ila İbnihi Ubeydillah:
Abdülhamid el Katib gerçekten büyük bir insan. Ama inanın kitap kadar kitabın yaklaşık yarısını teşkil eden ve tüm siyaset bilimcilerin kitaplarının özeti şeklinde hazırlanan Girizgah da güzel. Sayın Soner Gündüzöz gerçekten çok güzel bir çalışma yapmış ve küçük bir yelpazede (Asya – Kıta Avrupası) Farabi, Rousseau, Y. Has Hacib gibi düşünürlerin çalışmalarından söz etmiş.
El Katib’in bu risalesinin: Hükümdarın kendi nefsi ile olan savaşı, sır tutması ve meclis adabı gibi bölümleri beni derinden etkiledi. Ancak savaş hakkındaki düşünceleri Sun Tzu’nun görüşleri ile çok benzeşiyor. (Kendinden önce yazılmış eseri okumuş olma ihtimali ise yüksek.)
Ama hümanizm yönünden, kendisinden 7-8 asır sonra yaşayacak olan Nicolas Machiavel’in çok ilerisinde olması ise takdire şayan.
Neticede Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi siyaset dersleri okunan fakültelerde keşke okutulsa diyebileceğimiz bir eser. (Post - Modern Evrenkent Öğreticilerimiz, Siyaset İlmini Atina ve Avrupa coğrafyasına sıkıştıran zihniyetten halas olabilirlerse neden mümkün olmasın?) Teşekkürler.
Bu yoruma katılıyor musunuz?
Evet (7) Hayır (0) Yanıtla