banner
Elli Müslüman Düşünür

Elli Müslüman Düşünür

Başlangıcından günümüze İslâm düşüncesi üzerine kapsamlı bir kılavuz.
• Kuruluş devri, kelam, tefsir, felsefe, fıkıh ve tasavvuf disiplinle-rinde yaşanan tartışmalar, karşılaşmalar,  İslâm dünyasının sö-mürgeciliğin etkisine girilen yıllar, modern zamanlardaki krize karşı geliştirilen cevaplar ve arayışlar...
• Emevilerden Abbasilere, Selçuklulardan Osmanlıya, Hindis-tan’dan Endülüs’e... Hasan Basri, Ebu Hanife, İmam Şafii, Matu-rudi, Eşari, Farabi, İbn Sina, Kindi, İbn Rüşd, İbn Arabi, Gazzâlî, İbn Teymiyye, İbn Haldun, Kuşeyri, Kadı Abdulcabbar, İmam Rabbani, Seyyid Kutup,  Aliya İzzetbegoviç, Mevdudi, Ali Şeri-ati, Mehmed Âkif, Fazlurrahman, Said Halim Paşa, Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Muhammed İkbal,  Said Nursi, Şah Veliyyullah Dıhlevi, Şâtıbî, Malik Bin Nebi, Cemil Meriç ve diğerleri...
• Tevhid, nübüvvet, irade, kader, mezhep, insan, içtihat, cihat, ta-savvuf, fikri yenilenme, sömürgecilik, felsefe,  hilafet sonrası yeni tecrübe, mirasımız, buhranlarımıza çözüm arayışları...
• Siyasal mücadeleler,  çatışan akıllar, devletler, mihne uygulaması, saltanat ve hilafet, şeri siyaset,  eğitim, hikmet, aşk, vecd, şuur, doğu, batı,  ideolojiler, kavramlar, tecdit hareketi, kapitalizm, “Kalkınma Sorunu”...
• Günlük hayat,  medrese, tekke, modernizm, yapısalcılık, ilahiyat, hümanizm, ütopyalar, medeniyet, sanat…
Mustafa Tekin’in hazırladığı derlemeye Ümit Aktaş, Eşref Altaş, H. Yunus Apaydın, Mustakim Arıcı, Kürşad Atalar, Kemal Ataman, Ah-met Aydın, Mustafa Aydın, Sedat Baran, Kadir Canatan, Osman De-mir, Kamil Güneş, Cağfer Karadaş, Agil Şirinov, Hüseyin Karaman, Ferhat Koca, Osman Nuri Küçük, Metin Önal Mengüşoğlu, Fatih Okumuş, Muhammet Özdemir, Ahmet Özel, Abbas Pirimoğlu, Fatih M. Şeker, Abdulaziz Tantik, Halil Taşpınar, Hülya Terzioğlu, Zehra Türkmen, Mehmet Ulukütük, Celalettin Vatandaş ve Ahmet Yaman yazılarıyla katkıda bulundu.

Liste Fiyatı:
Editor: Mustafa Tekin
Yayın Tarihi: 11.04.2016
ISBN: 9789753524261
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 576
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 15 x 23 cm

Bu üründen 149 adet satın alınmıştır.


İlgili Kategoriler:

Fiyat Geçmişi: Product Price History Thumb
banner

loading
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/elli-musluman-dusunur/393029.html"> <img src="https://img.kitapyurdu.com/v1/getImage/fn:1171843/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
banner
banner
banner
loading
banner
banner