Gülizar-ı Musiki

Dönemin mûsikî anlayışı ve mûsikîye bakış üzerine bazı değerlendirmelerde bulunan
yazar giriş bölümü olan “İfâde-i Mahsûsa” da güzel san’atların önemli bir kısmını teşkîl eden
mûsikî ilminden söz ederken, “Sanâyi-i nefisenin (güzel san’atların) aksâm-ı kesîresinden (çoğu
bölümlerinden) bir kısm-ı mühimminî teşkîl eden fenn-i mûsikî (mûsikî ilmi) ki urûk-ı
hissiyyâttın (hislerin köklerinin) vâsıta-i ihtizâzıdır (titreşim aracıdır). Rûha müteallik
keyfiyyât-ı bedî’atü’l-cereyânını (beğenilen, takdîr edilen yeni durumların akışını) bir edâ-yi
beliğ (belâgatla yerine getirme) ve fasîh (açık ve düzgün) ile tebliğ içün yegâne vâsıta olması
haysiyyetiyle (i’tibâriyle) hâiz olduğu ehemmiyyeti der-pîş-i tefekkür (düşünmeyi göz önünde
tutma) ve teemmül (dikkatle tefekkür) edilince erbâb-ı rağbet ve iştiyâkın (güçlü istek ve ârzû
duyan kimselerin) derhâl anın(onun) dâire-i feyz-i bâhiresinden şıklı,parlak ilim-irfân
dâiresinden) vücûd-pezîr (vücûd bulan, meydan gelen) olmuş olan âsâr-ı pür-mesârre (çok
zevkli eserlere) müncezib (gönül vermiş) olması bir emr-i tabîîdir (tabîî iştir). “diyerek
mûsikînin önemi ve insan rûhu üzerindeki etkisini dile getirmiş; usûl ve makâmları müşevveş
(anlaşılmaz, karmakarışık) olan bir takım âmiyâne (âdice, bayağı) şarkılara kitapta yer
verilmediğinden, yer verilen eserlerin de önceki üstâdlar ile dönemin önemli bestekârlarına ait
seçilmiş makbûl eserler olduğundan bahsetmiştir.

Yayın Tarihi
ISBN 6051807461
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 291
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 13.5 x 21 cm
Bu üründen 5 adet satılmıştır.
İlgili Kategoriler:
Kitap » Müzik » Genel
 
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/gulizari-musiki/433272.html"> <img src="https://imageserver.kitapyurdu.com/select.php?imageid=4389292&width=85&isWatermarked=true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
% 38
indirim
Kitapyurdu Fiyatı:
36,86
Liste Fiyatı: 58,98
Tedarik Süresi: 24 Saatte Kargoda
Kazancınız: 22,12
Kazanacağınız Puan: 72
Okuyacağım (0)
Okuyorum (0)
Okudum (0)