banner
Afrikada Sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti (1800-1922)

Afrikada Sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti (1800-1922)

Osmanlı Devleti'nin kıta Afrikası'na hangi gözle baktığını ve tarihsel süreç içerisinde sömürgeci devletlerin siyasi manevraları karşısında nasıl bir direnç ortaya koyduğunu gösterebilmek adına "Afrika'da sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti (1800-1922)" başlıklı müstakil bir konu çalışmayı uygun bulduk.

İçindekiler:
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM OSMANLI-AFRİKA SİYASÎ MÜNASEBETLERİ
1. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin Afrika'daki Eyaletleri
a) Genel Bir Bakış
2. Kuzey Afrika'da Bir Stratejik Bölge: Trablusgarp Eyaleti
a) Osmanlı-Amerika Münasebetleri (1802-1805)
b) Trablusgarp'ta Osmanlı Hâkimiyetinin Restorasyonu (1835-1912)
c) Sömürgeci Devletlerin Tazyiki
3. Fransızların Cezayir'i işgali
4. Tunus Beyliği'nin Fransız Himayesine Girmesi
a) Fransa'nın Tunus'u işgaline Karşı Geliştirilen Afrika Siyaseti
5. ingiltere'nin Mısır'ı işgali
6. Büyük Sahra'da Osmanlı-Fransız Mücadelesi
7. Belçika'nın Hatt-ı istiva Vilayeti'ni işgal Teşebbüsü
8. Osmanlı-Fas Münasebetleri (1757-1906)
9. Sahraaltı Afrikası'nda Stratejik Bir Nokta: Harar ve Civarı
a) II. Abdülhamid ve II. Menelik Arasında Elçi Teatisi
b) Ahmed Mazhar Bey'in Başşehbenderliği

İKİNCİ BÖLÜM OSMANLI-AFRİKA DİNÎ MÜNASEBETLERİ
1. Afrika'daki Sömürgeciliğin Öncü Birliği: Misyonerlik
2. Sömürgecilik Karşısında Tarikatlar
3. Afrika Hac Yolu Güzergâhları
a) Hacılarla Gelen Problemler: Salgın Hastalıklar ve Dilencilik
4. Sultan İkinci Abdülhamid vc İslam Birliği Fikri
5. Osmanlıların Güney Afrika'da İslâm'ı Yaşatma Faaliyetleri
a) Ebubekir Efendi'nin Cape Town'daki Faaliyetleri ve İlmî Gayretleri
b) Ahmcd Atûullah Efendi ve İlmî Faaliyetleri
c) Hişam Nimetullah Efendi ve İlmî Faaliyetleri
d) Muhammcd Shiıta ve Liverpool İslâm Cemiyeti
e) Kotlu Başkonsolosu Kâmil Paşa'nın W. H. Abdullah Ouilliam Üzerine Mütalaası
f) Ebubekir Efendi'nin Gözde Talebesi: Güney Afrikalı Hacı Muhamed Doulie
g) Hamidiye Hicaz Demiryolu Projesi ve Güney Afrika'dan Gelen Destekler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OSMANLI-AFRİKA İKTİSADÎ VE SOSYO-KÜLTÜREL MÜNASEBETLERİ
1. Afrika'da Bulunan Önemli Bazı Liman Şehirleri ve iskeleler
2. Tuzlalar (Memlehalar) ve Su Kuyuları
3. Afrika'da Ticaret Malı Kaçakçılığı
4. Osmanlı Devleti'nin Afrika'da Yerli Halkla Münasebetleri
5. Zenci Köle Ticaretinin Men'i Meselesi
6. Afrika'da Osmanlı-Avrupa Çekişmesi
a) Avrupa Basını Üzerinden Babıâli'ye Uygulanan Psikolojik Harp
b) Afrika'da Avrupa Sömürgeciliğinin Analizi
ba. Bir Mukayese: İslâm Fetihleri ve Avrupa Sömürgeci Zihniyeti
bb. Avrupalı Devletlerin Afrika'yı Sömürgeleştirme Faaliyetleri
bc. Afrika'da Yeni Sömürgecilik
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
EKLER
Ek 1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi-Bazı Önemli Belgeler Listesi
Ek 2. Başbakanlık Osmanlı Arşivi-Haritalar Listesi

 

Liste Fiyatı: 14,00
Yayın Tarihi: 01.01.2013
ISBN: 9789751626219
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 320
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 16 x 24 cm

Bu üründen 106 adet satın alınmıştır.

Fiyat Geçmişi: Product Price History Thumb
banner

loading
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/afrikada-somurgecilik-ve-osmanli-siyaseti-18001922/328760.html"> <img src="https://img.kitapyurdu.com/v1/getImage/fn:159941/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
banner
banner
banner
loading
banner
banner