Kaygusuz Abdal (Alaeddin Gaybi) Menakıbnamesi

SÖZ BAŞI

GİRİŞ

A-KAYGUSUZ ABDAL MENÂKIBNÂMESİ'NİN TARİHİ ÇEVRESİ
a- Antalya (Teke İli)
1-Alanya
2 -Elmalı
b - Teke İli'de Tekke ve Zaviyeler

B-KAYGUSUZ ABDAL'IN MENKABEVÎ VE TARİHÎ HAYATI

a - Kaygusuz Abdal'ın Menkabevî Hayatı
b - Kaygusuz Abdal'ın Tarihî Hayatı
1-Kaygusuz Abdal' ın adı
2 - Kaygusuz Abdal' ın Ölümü ve Mezarı

I-KAYGUSUZ ABDAL MENKABESİ'NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

A-KAYGUSUZ ABDAL MENÂKIBNÂMESİ'NİN NÜSHALARI VE ÖZELLİKLERİ

a- Menâkıbnâme Nüshaları
1- AG:Menâkıb-ı Kaygusuz Abdal
2 - MA: Külliyât-ı Kaygusuz Sultan
b - Eserirı Yazarı Yazılış Tarihi ve Sebebi
c - Eserin Kaynakları ve Tarihî Önemi
ç - Eserin Konusu
d - Eserin Hazırlanmasında Takip Edilen Yol ve
Transkripsiyon Sistemi
1- Metin Kurmada Takip Edilen Yol
2- Transkripsiyon Sistemi

B-ESERİN Dil VE ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ

a - Gramer Şekilleri ve Kelime Hazinesi
1- Gramer Şekilleri
2 - Kelime Hazinesi
3 - Bugüne Göre Arkaik Kelimeler
b - Üslûp ve İfade Özellikleri

C- ESERİN ANLATIM ŞEKİLLERİ

a - Nasihat ve Hitap Yoluyla Anlatım
b-Tahkiye Yoluyla Anlatım
c - Mükaleme ve Sual Yoluyla Anlatım
ç- Tasvir Yoluyla Anlatım

Ç- - ESERDE GÖRÜLEN DİĞER ANALTIM TÜRLERİ

a - Seci
b - Tezat
c - Tekrîr

II - ESERİN ŞAHIS KADROSU

a - Dinî Şahsiyetler
1 - Hz. Ali, İmâm-ı Hüseyin, Abbas ve İbrahim Mücab
2 - Selmân-ı Fârisi, Musâ Kâzım, Muhammedü'l Cevâd, İmâm- Aliyyü'l Hâdi, İmâm-ı Hasanü'l-Askeri, Muhammed Mehdî ve Pençe-i Ali
3 - Hacı Bektâş Velî ve Sultan Baba Bayram
4 - Abdal Mûsâ
b - Tarihî-Efsâvevi Şahsiyetler
1 - Alâiye Sancağı Beği, Teke Beği, Kılagılı İsâ, Baltası Gedik
2 - Mısır Pâdişâhı, Hâcib, Vezir, Kiler Emîri
3 - Yavuz Sultan Selim, Battal Gazî
4 - İskender, Rüstem, Hüsrev, Sam

III - ESERDE YER ALAN DİNİ VE KERAMET MOTİFLERİ

A - DİNİ MOTİFLER
a - İtikat
1 - Allah
2 - Melekler ve Şeytan
3 - Kitaplar
4 - Peygamberler
5 - Ahiret Günü
b - İbadet
1 - Kelime-i Şahâdet
2 - Namaz ile ilgili Mefhumlar
3 - Hacc ile ilgili Mefhumlar
B - Keramet Motifleri
a - Geyik ( Don Değiştirme)
b - Ateşte Yanmama
c - Cansız Varlıkları Harekete Geçirme
ç - Bal - Yağ Çeşmesi
d - İcâzetnâme'yi Ayran Tası İçinde İçme
e - Çınar Ağacında Kızıl Elma Toplama
f - Âmâ Gözlerin Açılması
g - Gözler'deki Perdenin Kalkması
h - Dolap ile Konuşma
ı - Gelecekte Olacakları Haber Verme
i - Akıldan Geçenleri Bilme
j - Sayılar
1- Üç Gün
2- Üç Gece
3- Kırk
4- Üçyüz atlı

IV - ESERDE YER ALAN 'TABİAT VE EŞYAYA AİT BİLGİLER

a - Zaman ve zamanla ilgili mefhumlar
b - Su ve Su ile ilgihi Unsurlar
c -Toprak ve Toprakla İlgili Unsurlar
d - Ateş ve Ateşle ilgili Unsurlar

V - ESERDE YER ALAN HAYVAN VE YİYECEK ADLARI

a - Hayvanlar
1- Kuş
2 - Dört Ayaklılar
b - Yeyicek Adları

VI - . ESERDE YER ALAN TOPONOMİK BİLGİLER

a - Ülkeler
1 - Hindistan
2 - Rum
3 - Çin ü Hıta
4 - Mısır
5 - Irak
6 - Suriye
7 - Suudi Arabistan
8 - Firengistan
b - Şehirler
1 - Alâiye, Manavgat Serik Aksu, Aknik Köprüsü, Teke
2 - Tekke Köyü, Alâiye - Dimyât, İskenderiye Bulak İskelesi, Kasrü'l - ayn, Hicaz
3 -Hicâz, Mîna , Müzdelife Arafat , Safa, Merve Kâbe-i Şerif, Mekke -i Mükerreme,- Medine-i Münevvere, Ravzâ-ı Mutahhara
4 - Dımışk (Şam), Kutayfa, Karye-i Nik, Hama, Humus, Karye-i Şeyhûn , Muarrâ, Han-ı Nevmer, Haleb, Akyol, Kilis, Cibâl Şam, Halep, Kilis
5 - Kilis, Cibal, Ayıntab ( Gaziantep), Bigce ( Birecik), Cizre Nusaybin
6 - Bağdat, Basra, Necef, Kerbelâ, Musul, Hille, Samara, Medâyin Mankusâ, Berri-i Mecnun
7 - Avlan Gölü, Akpınar, Yeşil Göl, Çatalderbend, Genceli, Tekke Köyü
c - Nehirler- dağlar
1 - Nehirler ( Nil,Dicle, Asî Suyu ,Şat Suyu)
2 - Dağ
VII - ESERDE YER ALAN FOLKLORİK UNSURLAR
VIII - KAYGUSUZ ABDAL MENÂKIBNÂMESİ'NİN TRANSKRİPSİYONLU METNİ
BİBLİYOGRAFYA
LÜGATCE
ÖZET
THE SUMMARY
DİZİN
AG NÜSHASININ TIPKI BASIMI

Yayın Tarihi
ISBN 9751608863
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 181
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 13.5 x 21 cm
Bu üründen 40 adet satılmıştır.
 
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/kaygusuz-abdal-alaeddin-gaybi-menakibnamesi/127686.html"> <img src="https://imageserver.kitapyurdu.com/select.php?imageid=12379&width=85&isWatermarked=true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
Liste Fiyatı:
10,00
Tedarik Süresi: SATIŞ YOK (TÜKENMİŞ)
Okuyacağım (0)
Okuyorum (0)
Okudum (0)