banner
Sınai Mülkiyet Haklarının Cebri İcrası

Sınai Mülkiyet Haklarının Cebri İcrası

Sanayi devrimini izleyen süreçte fikri mülkiyet hakkı kavramı özel bir önem kazanmış ve buna bağlı olarak, özellikle marka ve patent gibi soyut ve gayri-maddi nitelikteki haklar, ait oldukları endüstriyel unsurlardan ve somut malvarlığı kalemlerinden ayrı ve bağımsız bir iktisadi değer haline gelmişlerdir. Bilgi teknolojilerinin günümüz dünyasında hızla ilerlemesi, sınai hakların temsil ettiği bağımsız ekonomik değerin önemini daha da artırmış durumdadır. Çalışmamızın amacı, sınai mülkiyet haklarının arz ettikleri bağımsız ekonomik değerin ulaştığı parasal büyüklük ve aynı zamanda söz konusu hakların kendine özgü soyut karakteri göz önüne alındığında, bunların bir malvarlığı değeri olarak icra ve iflas hukuku bağlamında hangi cebri icra işlemlerine konu olabileceği sorusuna cevap aramaktır. Kitapta, bu kapsamda, sınai mülkiyet haklarının haczi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konulmalarının arz ettiği özellikler, hak sahiplerinin iflası halinde iflas masasına dahil olmaları, iflasın ve konkordatonun bu haklar üzerinde meydana getirdiği etkiler ve sınai mülkiyet haklarının cebri icra işlemleri yoluyla paraya çevrilmesi incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)
 


İÇİNDEKİLER
 


GİRİŞ

I. Konunun önemi

II. İnceleme planı

III. Konunun sınırlandırılması
 


BİRİNCİ BÖLÜM

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GENEL BAKIŞ

I. GENEL HATLARIYLA SINAİ MÜLKİYET HUKUKU VE SINAİ HAKLAR

A. Terim sorunu ve fikri mülkiyet kavramı ile olan ilişkisi

B. Sınai mülkiyet haklarının gayri-maddi mal ve mutlak hak niteliği

C. Sınai mülkiyet hakları ile ilgili olarak sınırlı sayı (numerus clausus) ilkesinin kabul edilip edilmeyeceği

D. Sınai mülkiyet hakkının doğumu

E. Sınai mülkiyet hakkının ülkeselliği

II. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

A. Marka

B. Patent

C. Faydalı model

D. Tasarım

E. Entegre devre topografyaları

F. Yeni bitki çeşitleri üzerinde ıslahçı hakları
 


İKİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKININ İCRA EDİLMESİ VE CEBRİ İCRA İŞLEMLERİ BAKIMINDAN MARKANIN GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER

I. GENEL OLARAK CEBRİ İCRA KAVRAMI VE MARKANIN CEBRİ İCRA İŞLEMLERİNE KONU OLABİLMESİNİN GENEL ÇERÇEVESİ

II. GENEL HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ VE İLAMLI İCRA TAKİBİNDE MARKA HACZİ BAKIMINDAN CEBRİ İCRA FAALİYETİ

A. Genel olarak

B. Marka haczinin konusu

C. Haczi kabil olmayan mallara ilişkin İİK düzenlemesinin markalar bakımından uygulama alanı

D. Haciz işlemi

E. Haczin etkisi ve sonuçları

F. Hacizli markanın paraya çevrilmesi

G. Markanın paraya çevrilmesinin hukuki sonuçları

III. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİPTE REHİNLİ MARKANIN TABİ OLACAĞI İCRA İŞLEMLERİ

A. Genel olarak

B. Rehinli markanın paraya çevrilmesi

IV. İFLASIN MARKA VE MARKA İLE İLGİLİ HUKUKİ İŞLEM VE SÜREÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

A. Genel esaslar ve müflise ait marka hakkı bakımından önem arz eden tasfiye işlemleri

B. İflasın marka ile ilgili olarak devam eden yargılamalar ve takipler ile idari işlem ve süreçlere etkisi

C. İflasın marka ile ilgili sözleşmeler üzerindeki etkisi

D. İflas masasının aktifindeki markanın paraya çevrilmesi

V. KONKORDATO KURUMUNUN MARKA HAKKI VE MARKA İLE İLGİLİ İŞLEM VE SÜREÇLER BAKIMINDAN TAŞIDIĞI ÖZELLİKLER

A. Adi konkordato

B. Malvarlığının terki suretiyle konkordato
 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MARKA HAKKI DIŞINDAKİ SINAİ HAKLARIN CEBRİ İCRASI VE BU HAKLAR BAKIMINDAN ÖZELLİK ARZ EDEN CEBRİ İCRA İŞLEMLERİ

I. PATENT VE FAYDALI MODEL

A. Genel olarak

B. İlamlı ve genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinde patent ve faydalı model haczi bakımından cebri icra faaliyeti

C. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte rehinli patent ya da faydalı modelin tabi olacağı icra işlemleri

D. İflasın patent ve patentle ilgili hukuki işlem ve süreçler üzerindeki etkisi

E. Konkordato kurumunun patent ve faydalı model ile ilgili işlem ve süreçler bakımından taşıdığı özellikler

II. TASARIM

A. Genel olarak

B. İlamlı ve genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde tasarım haczi bakımından cebri icra faaliyeti

C. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte rehinli tasarımın tabi olacağı icra işlemleri

D. İflasın tasarım ve tasarım ile ilgili hukuki işlem ve süreçler üzerindeki etkisi

E. Konkordato kurumunun tasarım ile ilgili işlem ve süreçler bakımından taşıdığı özellikler

III. ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI

A. Genel olarak

B. İlamlı ve genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde entegre devre topografyası haczi bakımından cebri icra faaliyeti

C. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte rehinli entegre devre topografyasının tabi olacağı icra işlemleri

D. İflasın entegre devre topografyası ile ilgili hukuki işlem ve süreçler üzerindeki etkisi

E. Konkordato kurumunun entegre devre topografyası ile ilgili işlem ve süreçler bakımından taşıdığı özellikler

IV. YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ ÜZERİNDE ISLAHÇI HAKLARI

A. Genel olarak

B. İlamlı ve genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde yeni bitki çeşidi üzerinde ıslahçı hakkı haczi bakımından cebri icra faaliyeti

C. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte rehinli ıslahçı hakkının tabi olacağı icra işlemleri

D. İflasın ıslahçı hakkı ile ilgili hukuki işlem ve süreçler üzerindeki etkisi

E. Konkordato kurumunun ıslahçı hakkı ile ilgili işlem ve süreçler bakımından taşıdığı özellikler

SONUÇ
 


YARARLANILAN KAYNAKLAR

Liste Fiyatı: 190,00
Yayın Tarihi: 30.09.2021
ISBN: 9786257528092
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 281
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 16.2 x 23.5 cm

İlgili Kategoriler:

Fiyat Geçmişi: Product Price History Thumb
Platin Üye olarak kargo ücreti ödemeden ekstra indirimli alışveriş yapabilirsiniz.
Üstelik yalnızca kazandığınız puanlarınızla ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz.
Platin Üyeliği Hemen Başlat
Platine Özel Fiyat: 174,80
banner

loading
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/sinai-mulkiyet-haklarinin-cebri-icrasi/592324.html"> <img src="https://img.kitapyurdu.com/v1/getImage/fn:11454502/wi:85/wh:true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
banner
banner
banner
loading
banner
banner