Bedava Kargo

Sınav Mevzuatı

İçindekiler
 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
   Birinci Kısım: Genel Esaslar
   İkinci Kısım: Temel Haklar Ve Ödevler
   Üçüncü Kısım: Cumhuriyetin Temel Organları
   Dördüncü Kısım: Mali Ve Ekonomik Hükümler
   Beşinci Kısım: Çeşitli Hükümler
   Altıncı Kısım: Geçici Hükümler
   Yedinci Kısım: Son Hükümler
 
Türk Ceza Kanunu
Birinci Kitap: Genel Hükümler
   Birinci Kısım: Temel İlkeler, Tanımlar Ve Uygulama Alanı
   İkinci Kısım: Ceza Sorumluluğunun Esasları
   Üçüncü Kısım: Yaptırımlar
İkinci Kitap: Özel Hükümler
   Birinci Kısım: Uluslararası Suçlar
   İkinci Kısım: Kişilere Karşı Suçlar
   Üçüncü Kısım: Topluma Karşı Suçlar
   Dördüncü Kısım: Millete Ve Devlete Karşı Suçlar Ve Son Hükümler
Türk Ceza Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 
Ceza Muhakemesi Kanunu
Birinci Kitap: Genel Hükümler
   Birinci Kısım: Kapsam, Tanımlar, Görev Ve Yetki
   İkinci Kısım: Kararlar, Açıklanması Ve Tebliği, Süreler Ve Eski Hâle Getirme
   Dördüncü Kısım: Koruma Tedbirleri
   Beşinci Kısım: İfade Ve Sorgu
   Altıncı Kısım: Savunma
İkinci Kitap: Soruşturma
   Birinci Kısım: Suçlara İlişkin İhbarlar Ve Soruşturma
   İkinci Kısım: Kamu Davasının Açılması
Üçüncü Kitap: Kovuşturma Evresi
   Birinci Kısım: Kamu Davasının Yürütülmesi
   İkinci Kısım: Kamu Davasının Sona Ermesi
Dördüncü Kitap: Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan
   Birinci Kısım: Suçun Mağduru İle Şikâyetçinin Hakları
   İkinci Kısım: Kamu Davasına Katılma
Beşinci Kitap: Özel Yargılama Usulleri
   Birinci Kısım: Gaiplerin Ve Kaçakların Yargılanması, Tüzel Kişilerin Soruşturmada Ve Kovuşturmada Temsili, Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü
   İkinci Kısım: Uzlaşma Ve Müsadere
Altıncı Kitap: Kanun Yolları
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Olağan Kanun Yolları
   Üçüncü Kısım: Olağanüstü Kanun Yolları
Yedici Kitap: Kanun Yolları
   Birinci Kısım: Yargılama Giderleri
   İkinci Kısım: Çeşitli Hükümler
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 
Türk Medeni Kanunu
Birinci Kitap: Kişiler Hukuku
   Birinci Kısım: Gerçek Kişiler
   İkinci Kısım: Tüzel Kişiler
İkinci Kitap: Aile Hukuku
   Birinci Kısım: Evlilik Hukuku
   İkinci Kısım: Hısımlık
   Üçüncü Kısım: Vesayet
Üçüncü Kitap: Miras Hukuku
   Birinci Kısım: Mirasçılar
   İkinci Kısım: Mirasın Geçmesi
Dördüncü Kitap: Eşya Hukuku
   Birinci Kısım: Mülkiyet
   İkinci Kısım: Sınırlı Aynî Haklar
Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 
Türk Borçlar Kanunu
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Özel Borç İlişkileri
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 
Türk Ticaret Kanunu
Birinci Kitap: Ticari İşletme
   Birinci Kısım: Tacir 
   İkinci Kısım: Ticaret Sicili
   Üçüncü Kısım: Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı
   Dördüncü Kısım: Haksız Rekabet
   Beşinci Kısım: Ticari Defterler
   Altıncı Kısım: Cari Hesap
   Yedinci Kısım: Acentelik
İkinci Kitap: Ticaret Şirketleri
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Kollektif Şirket
   Üçüncü Kısım: Komandit Şirket
   Dördüncü Kısım: Anonim Şirket
   Beşinci Kısım: Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
   Altıncı Kısım: Limited Şirket
Üçüncü Kitap: Kıymetlı Evrak
   Birinci Kısım: Genel Hükümler 
   İkinci Kısım: Nama Yazılı Senetler
   Üçüncü Kısım: Hamile Yazılı Senetler
   Dördüncü Kısım: Kambiyo Senetleri
   Beşinci Kısım: Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler Ve Diğer Emre Yazılı Senetler
   Altıncı Kısım: Makbuz Senedi Ve Varant
Dördüncü Kitap: Taşıma İşleri
   Birinci Kısım: Genel Hükümler 
   İkinci Kısım: Eşya Taşıma
   Üçüncü Kısım: Taşınma Eşyası Taşıması
   Dördüncü Kısım: Değişik Tür Araçlar İle Taşıma
   Beşinci Kısım: Yolcu Taşıma
   Altıncı Kısım: Taşıma İşleri Komisyoncusu
Beşinci Kitap: Deniz Ticareti
   Birinci Kısım: Gemi 
   İkinci Kısım: Donatan Ve Donatma İştirakı
   Üçüncü Kısım: Kaptan
   Dördüncü Kısım: Deniz Ticareti Sözleşmeleri
   Beşinci Kısım: Deniz Kazaları
   Altıncı Kısım: Gemi Alacakları
   Yedinci Kısım: Sorumluluğun Sınırlanması Ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini
   Sekizinci Kısım: Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler
Altıncı Kitap: Deniz Ticareti
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler   
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Özel Hükümler
   Üçüncü Kısım: Diğer Kanunların Değiştirilen Ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri Ve Son Hükümler
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
   Birinci Kısım: Genel Hükümler
   İkinci Kısım: Dava Çeşitleri, Dava Şartları Ve İlk İtirazlar
   Üçücü Kısım: Yazılı Yargılama Usulü
   Dördüncü Kısım: İspat Ve Deliller
   Beşinci Kısım: Hüküm Ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
   Altıncı Kısım: Basit Yargılama Usulü
   Yedinci Kısım: Yargılama Giderleri Ve Adli Yardım
   Sekizinci Kısım: Kanun Yolları
   Dokuzuncu Kısım: Çekişmesiz Yargı
   Onuncu Kısım: Geçici Hukuki Korumalar
   Onbirinci Kısım: Tahkim
   Onikinci Kısım: Son Hükümler
 
 
İcra Ve İflas Kanunu
Birinci Bap: Teşkilat Ve Muhtelif Hükümler
İkinci Bap: İlamların İcrası
Üçüncü Bap: İlamsız Takip
Dördüncü Bap: Haciz Yoliyle Takip
Beşinci Bap: Rehnin Paraya Çevrilmesi Yol İle Takip
Altıncı Bap: İflas Yoliyle Takip
Yedinci Bap: İflasın Hukuki Neticeleri
Sekizinci Bap: İflasın Tasfiyesi
Dokuzuncu Bap: İhtiyati Haciz
Onuncu Bap: Kiralar Hakkında Hususi Hükümler Vekiralanan Taşınmazların Tahliyesi
Onbirinci Bap: İptal Davası
Onikinci Bap: Konkordato İle Sermaye Şirketleri Ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması
On Üçüncü Bap: Taksiratlı Ve Hileli İflas
On Dördüncü Bap: İtibarın Yerine Gelmesi
On Beşinci Bap: Fevkalade Hallerde Mühlet Ve Tatil
On Altıncı Bap: Cezai Hükümler
Onyedinci Bap: Hususi Hükümler
 

Yayın Tarihi
ISBN 6059637718
Baskı Sayısı 1. Baskı
Dil TÜRKÇE
Sayfa Sayısı 1512
Cilt Tipi Karton Kapak
Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
Boyut 16.5 x 23.5 cm
Bu üründen 3 adet satılmıştır.
 
Bu kitaba link vermek için alttaki html kodu web sayfanıza koyabilirsiniz;

<a href="https://www.kitapyurdu.com/kitap/sinav-mevzuati/472764.html"> <img src="https://imageserver.kitapyurdu.com/select.php?imageid=6988436&width=85&isWatermarked=true" alt="www.kitapyurdu.com'dan satın al" border=0></a>
% 19
indirim
Kitapyurdu Fiyatı:
88,56
Liste Fiyatı: 109,00
Tedarik Süresi: Yaklaşık 3 İş Günü
Kazancınız: 20,44
Kazanacağınız Puan: 164
Okuyacağım (0)
Okuyorum (0)
Okudum (0)