Yayıncı Hakkında

ARAS YAYINCILIK

Aras Yayıncılık 1993 yılında İstanbul'da kuruldu. Kısa zamanda "Ermeni edebiyatına açılan pencere" olarak nitelenmesine yol açan bir yayın çizgisi izledi. Türkçe ve Ermenice kitaplarıyla, Türkiye'de iki dilde yayın yapan ender yayınevlerinden biri oldu.
Ermeni yazarlardan çeviri kitaplar veya çağdaş Ermeni yazarların kaleminden doğrudan Türkçe eserler basan yayınevi, bu yolla, aynı coğrafi bölgede doğup büyümüş, yan yana yaşayan farklı kültürlerden insanların birbirlerini edebiyat yoluyla daha iyi tanıyıp, anlamalarına yardımcı olmayı, insanlığın ortak değerlerine birlikte katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Günümüz Türkiye'sinde İstanbul'da yoğunlaşmış bir azınlık toplumu olan Ermeniler'in kültürel öğelerini gelecek kuşaklara da taşımaya aracılık eden Aras Yayıncılık, Türkiye'de köklü bir geçmişi olan Ermeni yayıncılık geleneğinin yeni binyılda temsilcisi ve sürdürücüsü olmayı hedefliyor.


ARAS YAYINCILIK