Yayıncı Hakkında

İZDÜŞÜM YAYINLARI

İzdüşüm Yayınları felsefe, sinema, bilim ve edebiyat alanlarında yayın yapan Şubat 2002 itibarıyla bu alanlarda toplam 32 kitabı bulunan bir yayınevidir. Yayınevinin kuruluş nedeni, yayın alanında çokça görünen basit ve kolay satılan kitap anlayışından uzakta olarak, ele aldığı konuyu derinlemesine inceleyen ve uzun yıllar kalıcılığından hiçbirşey kaybetmeyecek olan kitap yayınlama isteğidir. Bu amaca yönelmiş kişilerin çeviri, redaksiyon ve editörlük desteği ile, iki kitabının yayınlanma tarihi olan Ocak 2002'den bu yana, iki yıl içinde otuzun üzerinde kitap yayınlamıştır.
Yayın ilkemiz, seçtiğimiz alanlarda boşluları dolduracak nitelikte, insanlar için faydalı ve bilimsel bir altyapısı olan yayınlar üretmektedir.
İzdüşüm Yayınları ağırlıklı olarak çeviri kitaplar yayınlamaktadır. Çeviri kitaplar yayınlamak bizim için seçim olmamıştır. Ancak Türkiye'de Türk yazarlarının araştırmaya dayanan kitap hazırlama çalışmalarının sınırlı olması ve bu sınırlı sayıdaki Türk yazarın, doğal olarak, başka yayınevleriyle bağlantı içinde olmaları sonucunda çeviri kitap yayınlmaa yoğunluğu yaşanmasına neden olmuştur. Yayınevine destek veren kişilerin, geçmiş yaşantılarında çevirmenlik yapmış olmaları da bunda büyük bir rol oynamıştır.


İZDÜŞÜM YAYINLARI