Yayıncı Hakkında

KEVSER YAYINLARI

1992 Yılında yayın hayatına başlayan yayınevimizin hedeflerinden en önemlisi İslam toplumunun büyük bir kesimini oluşturan Caferilerle diğer kesimler arasında bilgi, kültür ve samimiyete dayalı bir köprü oluşturmaktır. Bu amaçla Caferilerin fıkhi açıdan bağlı oldukları ve diğer müslümanların da saygı ve sempatiyle yakınlık duydukları Ehlibeyt'I, İslam'I anlamakta ve algılamakta, Kuran'I Kerim'den sonra en önemli kaynak olarak bilmekte ve tanıtmaya çalışılmaktadır.
Yayınevimiz, çeşitli İslami mezhep mensuplarının birbirinin inanç ve düşüncelerini, temel kaynaklar aracılığı ile tanımalarını ve böylece birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak ve İslami Birliği gerçekleştirmek yönünde katkıda bulunmayı kendine ilke edinmiştir. Bu amaçla büyük İslam mübelliğlerinden mübariz alim Allame Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin El-Mizan Tefsiri'nin 6 cildini Türkçe'ye kazandırmıştır. Yirmi ciltlik bu büyük Kuran tefsirinin diğer ciltlerini de aralıksız olarak yayınlamaya kararlıdır.


KEVSER YAYINLARI