Yayıncı Hakkında

LİBERTE YAYINLARI

1992'de Ankara'da faaliyete geçen Liberal Düşünce Topluluğu; çağdaş medeniyetin temelinde yatan fikri geleneklerin Türkiye'de tanıtılmasını temin etmeyi, piyasa ekonomisi, etik, özgürlük, insan hakları, adalet, barış, eşitlik, hoşgörü, hürriyetçi demokrasi gibi insanların güven, düzen ve refah içerisinde yaşamasını sağlayan değerlerin ve kurumların anlaşılmasına ve benimsenmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmayı amaç edinmiştir. Bu amaç çerçevesinde insanların düşünme ve muhakeme kabiliyetlerini geliştirmek için başvurabilecekleri fikri, felsefi, emprik kaynakların oluşumuna katkıda bulunmak; buna uygun araştırma ve inceleme çalışmalarında bulunan kimselere maddi ve manevi destek sağlamak gibi faaliyetler yürütür. Topluluk ayrıca, bu doğrultuda Türkiye'nin temel problemlerine liberal ilkelerle bağdaşan çözüm yolları bulmayı ve kamu politikasının oluşturulmasında etkili ve yetkili odakları yeniden eğitmeyi ve bilgilendirmeyi hedeflemektedir.


LİBERTE YAYINLARI