Yayıncı Hakkında

RAĞBET YAYINLARI

Rağbet Yayınları, 1998 yılı Haziran ayında kuruldu. "Okumaya Rağbet Artacak..." sloganıyla yayın hayatına başlayan Rağbet Yayınları, kendisine öncelikli hedef kitle olarak seçtiği İlahiyat çevrelerine yönelik olarak pek çok ilmî eserler ve akademik araştırmalar yayınladı ve halen yayınlamaya devam ediyor. İlerleyen yıllarla birlikte Rağbet Yayınları'nın hedef kitlesinde yeni yeni açılımlar gerçekleştirildi ve yine toplumumuzun genel ahlak, inanç ve kültür değerlerine uygun, geniş kitlelere hitap eden yeni seriler oluşturuldu ve kitaplar neşredildi.Yayıncılıktaki serüvenimiz ve yaptığımız yayınlar incelendiğinde aslında bizim sınırlı sorumlu kültür yayıncılığı yaptığımız net olarak görülecektir. Rağbet Yayınları neşrettiği üç yüz civarındaki kitapta öncelikle "faydalılık" prensibini benimsemekle beraber, muhteva ve şekil yönünden de her geçen gün kalitesini artırarak insanımıza layık eserler yayınlamaya gayret edegelmiş ve bundan böyle de bu istikrarlı çizgisini inşallah devam ettirme kararlılığındadır. Çok satılan ve kolay okunan kitapların revaçta olduğu bir dönemde, satış şansı daha az olan ilmî ve akademik eserleri öncelemekle aslında zor bir tercih yaptığımızın farkındayız. Ancak biz gelecekte, popüler ürünlerin yerini nitelikli ve kalıcı eserlere bırakacağı düşüncesindeyiz. Bir gün muhakkak taşların yerli yerine oturacağı ve hak edenin hak ettiği ilgiyi göreceği daha sağlıklı bir ortamın oluşacağına inanıyoruz. Yazar ve yayınevlerimizin de toplum ve dünya gerçeğini daha iyi kavradığı ve düşünce ve eserlerini bu yönde şekillendirdiği aydınlık yarınlarda buluşmak ümidiyle tüm kitap dostlarına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.


RAĞBET YAYINLARI