Yayıncı Hakkında

YABA YAYINLARI

Yaba, ağustos 1979'da kültür, sanat, edebiyat, fikir dergisi olarak yayın yaşamına başladı. "Yaba" adını eski çağlardan beri Anadolu'da ürünle samanı birbirinden ayırmaya yarayan kürek biçimindeki bir tarım aletinden alır. 1980 yılı başlarında dergiyle birlikte kitap yayınına da başlayan Yaba Yayınları'nın ilk kitapları arasında Enver Gökçe'nin Eğin Türküleri (1982), Abdullah Rıza Ergüven'in Yunus Emre (1982), aydın Doğan'ın Halkın Cönk Defteri (1982) gibi kitapları vardır. Bir süre Yaba Öykü adıyla yayınlanan dergi Musa Anter'le yapılan bir röportajı yayınlaması nedeniyle "fikir suçları"nı belirleyen 8. Madde kapsamnıda değerlendirilerek ceza alması sonucunda (1995) bir dönem yayınına ara vermek zorunda kaldı. Yaba, Kasım 1999 tarihinden itibaren Yaba Edebiyat olarak iki ayda bir yeni dönem yayınına başladı. Yaba Yayınları Anadolucu, çağdaş, halklara saygılı bir yayın çizgisi izler.


YABA YAYINLARI